BiH

Mostar

Samo u BiH: Državna institucija nudi veliki novac za pranje automobila

23/01/2020

Kako se navodi u pozivu, autopraonica se mora nalaziti u Mostaru i treba prati automobile Regionalnog centra Mostar, na koje se "primjenjuje poseban režim"

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pozvala je zainteresirane da dostave ponudu u postupku za vršenje usluga ručnog pranja njihovih vozila.

Kako se navodi u pozivu, autopraonica se mora nalaziti u Mostaru i treba prati automobile Regionalnog centra Mostar, na koje se “primjenjuje poseban režim”.

Usluga pranja će se odvijati sukcesivno prema pojedinačnim potrebama naručioca, a ukupna procjenjena vrijednost nabavke iznosi 2.500 KM, ali bez PDV-a.

Što se tiče uslova, vršenje usluga ručnog pranja motornih vozila podrazumijeva da ponuđač ima na raspolaganju objekat koji raspolaže sa minimum jednim mjestom za pranje vozila, te da poseduje i opremu za ručno pranje vozila, sa hladnom i toplom vodom. Također je navedeno da ponuđač trreba koristitit hemijska sredstva koja ne oštećuju vozilo.

U pozivu je precizirano da preuzima vozilo maksimalno u roku 15 minuta, računajući od momenta dovoza vozila na pranje od strane ugovornog organa te da izvrši pranje vozila u roku od jednog sata.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.