BiH

sud bih

Sanelu Haliloviću godina zatvora uslovno zbog utaje 72.000 KM poreza

06/03/2020

Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je presudu u predmetu Sanel Halilović.

Presudom je optuženi Sanel Halilović oglašen krivim što je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 KM, a dužan je naknaditi i štetu budžetu BiH u iznosu od 72.427,24 KM u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude.

Istovremeno je određeno da će Sud, ukoliko optuženi Sanel Halilović u ostavljenom roku ne naknadi štetu budžetu BiH, izrečenu uvjetnu osudu opozvati i optuženog uputiti na izdržavanje utvrđene kazne zatvora.

Optuženi Sanel Halilović kriv je što je kao direktor bez ograničenja ovlaštenja pravnog lica „Elektroexpert” d.o.o. za proizvodnju, projektovanje i usluge Lukavac, čiji je osnivač i jedini vlasnik, svjesno pružao netačne podatke o stečenim oporezivim prihodima i drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje poreznih obaveza uslijed čega je izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH u ukupnom iznosu od 72.427,24 KM. Na taj je način, za navedeni iznos, oštetio budžet BiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.