BiH

zaključak

“Sarajevo ne može i neće biti mjesto okupljanja migranata”

25/06/2019

Sagovornici su zaključili da Sarajevo kao glavni grad i administrativni centar, gdje su smještene brojne državne institucije ne može i neće biti mjesto okupljanja migranata na javnim površinama i mjestima koja nisu za to predviđena

Danas je u prostorijama Službe za poslove sa strancima, održan je sastanak predstavnika MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima na kojem je razgovarano o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji vezano za povećani priliv i boravak migranata na području Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali Milorad Bašić, vršilac dužnosti komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Edin Hodžić, načelnik Odjeljenja za droge, Asim Merdanović komandir Policijske uprave Hadžići, Adil Mulić komandir Policijske stanice Novo Sarajevo i šef opetativnog tima za pitanje migracija, Emir Sijerčić komandir Jedinice za specijalističku podršku, Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima, Mirsad Buzar, zamjenik direktora, Branislav Mojević, šef Kabineta Službe za poslove sa strancima i Muris Selimović, šef Odsjeka za readmisiju i koordinator privremenog prihvatnog centra Ušivak.

Na sastanku je izvršena analiza dosadašnjeg stanja bezbjednosti po pitanju povećanog priliva migranata u Kantonu Sarajevo, te su razmjenjene operativne informacije o narušavanju javnog reda i mira i broju počinjenih krivičnih djela od stane migranata. Takođe, predmet razgovora je bilo stanje bezbjednosti na području opštine Hadzići i u privremenom prihvatnom centru Ušivak, te je kontatovano da je odlična saradnja pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i inspektora Službe za poslove sa strancima rezultovala povoljnom bezbjednosnom situacijom u privremenom prihvatnom centru Ušivak i opštini Hadžići obzirom da nije bilo većeg broja počinjenih krivičnih djela od strane migranata.

Na osnovu izvršene analize, dogovorena je dalja operativna saradnja, te će se u narednom periodu provoditi zajedničke akcije u Kantonu Sarajevo, posebno u urbanim dijelovima grada, željezničkoj i autobuskoj stanici i drugim mjestima okupljanja migranata, s ciljem utvrđivanja njihovog boravišnog statusa u BiH, registracije, uzimanja biometrijskih podataka i izmještanja migranata iz urbanih dijelova grada u privremene prihvatne centre, azilantski centar, te u imigracioni centar gdje će se smjestiti lica koja su sklona vršenju krivičnih djela, narušavanju javnog reda i mira i predstavljaju opasnost po bezbjednost građana i njihove imovine.

Sagovornici su zaključili da Sarajevo kao glavni grad i administrativni centar, gdje su smještene brojne državne institucije ne može i neće biti mjesto okupljanja migranata na javnim površinama i mjestima koja nisu za to predviđena, a čemu će doprinijeti uspješna saradnja MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima, uz naznaku da će se preduzeti potrebne mjere kako bi se u planirane aktivnosti uključila i nadležna tužilaštva.

Na kraju, direktor Ujić se zahvalio vd komesara Bašiću i njegovim saradnicima i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena, navodi se u saopštenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.