BiH

Otporni na katastrofe

Save the Children pokrenuo web stranicu za smanjenje rizika od katastrofa

13/10/2020

Svi želimo da okruženje u kojem borave djeca bude otporno na katastrofe, jer svako dijete ima pravo da živi, uči i bude zaštićeno

Povodom 13. oktobra, Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, organizacija Save the Children je pokrenula web stranicu www.otporninakatastrofe.ba.

Nudeći obilje korisnog sadržaja stranica predstavlja jedinstvenu sveobuhvatnu resursnu bazu za smanjenje rizika od katastrofa u situacijama u kojima se mogu naći i djeca. Korisnici web stranice mogu se educirati o smanjenju rizika od katastrofa putem edukativnih materijala, brošura, plakata, linkova, video priloga i drugih korisnih materijala, kao i razmjenjivati dragocjena iskustva vezana za najbolje načine sprječavanja katastrofa u njihovim lokalnim zajednicama.

Nakon aktivnog angažmana na pružanju pomoći ugroženima u poplavama i klizištima iz 2014. godine, iz organizacije Save the Children su započeli projekt „RELOC – Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama – Faze 1 i 2 “, koji se fokusirao na programe smanjenja rizika od katastrofa i izgradnju otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama.

Tokom trajanja projekta je ostvarena suradnja s brojnim ključnim akterima u lokalnim zajednicama, koji prvi reaguju u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Uključena su ministarstva, škole, različite službe. Cilj je bio da svi ključni akteri budu adekvatno edukovani, imaju kapacitete i uspostavljene procedure za brzu reakciju u cilju zaštite djece u vanrednim situacijama. Ovo je postignuto kroz razvoj i provođenje planova zaštite i spašavanja koji uključuju jasne protokole i standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

Program je proveden u sljedećim općinama u BiH: Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most, Olovo, Zavidovići, Ilijaš, Vogošća i Brčko Distrikt u BiH, te u Srbiji u opštini Obrenovac. Tokom 2020. godine, programom su obuhvaćene općine Travnik i Novi Travnik.

Svi želimo da okruženje u kojem borave djeca bude otporno na katastrofe, jer svako dijete ima pravo da živi, uči i bude zaštićeno.

Save the Children poziva sve kojima je sigurnost djece prioritet, da pronađu adekvatne sadržaje na linku www.otporninakatastrofe.ba i saznaju šta je sve potrebno da bi se smanjio rizik od katastrofa.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.