BiH

održali sjednicu

Sindikat SIPA-e: Predloženi regres od 300 KM ponižavajući, topli obrok sa 8 dići na 12 KM

16/02/2022

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, najnižu platu u institucijama Bosne i Hercegovine koja trenutno iznosi 475,68 KM povećava na 535,00 KM dok je istovremeno u Federaciji BiH ista u iznosu 543,00 KM a u Republici Srpskoj 590,00 KM, ističu iz sindikata

Upravni odbor Sindikata Državne agencije za istrage i zatitu je dana 10. februara 2022. godine održao sjednicu na kojoj je razmatrana trenutna situacija i katastrofalan odnos vlasti prema uposlenim u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u pogledu sve lošijeg standarda uposlenih zbog stagniranja ličnih primanja od 2012. godine i stalnog rasta troškova života zbog čega su pojedine kategorije uposlenih sa platom od 475,68 do 665,00 KM dovedene na rub egzistencije dok ni ostalima nije mnogo bolje.

Na predmetnom sastanku razmotren je i prijedlog Odluke o osnovici za obračun plate u 2022. godini koji je Ministarstvo finasija i trezora uputilo prema Vijeću ministara u iznosu od 535,00 KM, kao i prijedlog regresa u iznosu od 300 KM, kojom prilikom je istaknuto da navedenim prijedlogom Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, najnižu platu u institucijama Bosne i Hercegovine koja trenutno iznosi 475,68 KM povećava na 535,00 KM dok je istovremeno u Federaciji BiH ista u iznosu 543,00 KM a u Republici Srpskoj 590,00 KM, čime opet uposlene u institucijama ostavlja sa najnižim primanjima u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu i druge probleme zbog kojih uposleni u Agenciji “sastavljaju kraj s krajem” Upravni odbor je donio sledeće zaključke:

– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati utvrđivanje osnovice za obračun plate u iznosu od najmanje 630,00 KM obzirom da osnovica za obračun plate za 2022. godinu u iznosu od 535,00 KM koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH predstavlja nedovoljan iznos povećanja imajući u vidu cijene potrošačke korpe u 2009. godini kada je ista primjenjivana i danas;

– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati utvrđivanje regresa za 2022. u vrijednosti osnovice za obračun plate obzirom da je predloženi iznos od 300,00 KM ponižavajući;

– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati povećanje toplog obroka sa sadašnjih 8,00 KM na 12,00 KM;

– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati hitnu izmjenu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine obzirom da je u vrijeme utvrđivanja iznosa naknade cijena goriva iznosila 1,7 KM a danas iznosi 2,6 KM;

– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati povećanje izmjenu sa Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje u pogledu izmjene iznosa dnevnice sa 25,00 na 50,00 KM te eventualnog različitog definisanja „službenog putovanja“ i „operativnog rada“ policijskih službenika;

– od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine pismenim putem zahtijevati hitan sastanak kako bi istog upoznali sa zahtjevima Sindikata, obzirom da od njegovog imenovanja do danas isti nije održao ni jedan sastanak sa predstavnicima Sindikata i pokazao interes za rješavanje problema sa kojima se susreću uposleni u policijskim Agencijama;

– pojačati medijske aktivnosti i istupe s ciljem ukazivanja na katastrofalno materijalno-finansijsko stanje uposlenih u Agenciji i odnos vlasti prema uposlenima;

– započeti aktivnosti i konsultacije sa Sindikatom Granične policije Bosne i Hercegovine i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela na pripremi generalnog štrajka u skladu sa odredbama Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine.

Predmetne zaključke Upravni odbor Sindikata SIPA-e je prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti samostalno dostavio Savezu sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini te Sindikatu Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kako bi se sa istima upoznali radi eventualnog usaglašavanja zahtjeva i poduzimanja zajedničkih aktivnosti.

Upravni odbor je zauzeo stav da ukoliko zajedničke aktivnosti Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini izostanu u periodu do 10. marta 2022. godine, Sindikat će nakon toga samostalno započeti sa realizacijom istih, stoji u saopštenju koje potpisuje predsjednik Sindikata Edin Kahrimanović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.