BiH

Sistemski riješiti finansiranje sedam institucija kulture

20/08/2015

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ponudit će na potpisivanje memorandum o razumijevanju svim zainteresiranim stranama koji bi trebao doprinijeti rješavanju pitanja finansiranja sedam kulturnih institucija od značaja za državu.

Ovo je Feni kazao ministar civilnih poslova Adil Osmanović ističući da kada je došao na poziciju ministra jedan od njegovih prioriteta bio je rješavanje različitih problema ovih sedam institucija kulture.

Radi se o Zemaljskom i Historijskom muzeju BiH, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Umjetničkoj galeriji BiH, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH te Kinoteci BiH.

Kazao je da pitanje njihovog finansiranja nije dovoljno zakonski uređeno, iako je najpozvanije Vijeće ministara, cijeneći pravno relevantne činjenice koje se odnose na pravi kontinuitet institucija nekadašnje Republike BiH kako je utvrđeno odredbama člana 1. Aneksa II Ustava BiH.

Ministarstvo je pokrenulo još prije dva mjeseca određene inicijative, predstavnici Ministarstva obišli su sedam institucija kulture i upoznali se o stanju u njima, a koje je ministar ocijenio izuzetno teškim budući da sve imaju nagomilane dugove, finansijske probleme, a nemaju već dugo ni uspostavljenu upravljačku strukturu.

– Sada pokušavamo prije svega iznaći sistemski način finansiranja tih institucija. Ponudili smo memorandum o razumijevanju za podršku njihovom radu – pojašnjava ministar.

Obavljeno je, kaže, na desetke razgovora s načelnicima općina, premijerom i ministrom kulture Kantona Sarajevo te federalnim ministrima obrazovanja i kulture da bi se pokušalo ovim memorandumom za period od 2016. do 2018. godina osigurati stabilan način finansiranja institucija od općinskog, kantonalnog, entitetskog do državnog nivoa.

Osmanović kaže da je prvo potrebno riješiti ogromna dugovanja tih institucija, a potom vidjeti kako pristupiti rješavanju pitanja uspostavljanja upravljačke strukture.

Podsjetio je da je Vijeće ministara 23. jula usvojilo Informaciju u kojoj je Ministarstvo civilnih poslova dalo presjek stanja u tim institucijama. Tada je usvojen i zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo da iznađe mogućnosti za sistemsko finansiranje tih institucija i da pristupe uspostavljanju upravljačke strukture.

Zaključak Vijeća ministara je da i da se formira interresorna radna grupa od predstavnika zainteresiranih ministarstava u Vijeću ministara da se zakonski pristupi rješavanju problema na nivou države, odnosno da se izradi prijedlog zakona koji bi bio upućen Vijeću ministara i oba doma parlamentu na usvajanje.

– Razmišljamo kako da u koordinaciji s onima koji su spremni potpisati memorandum o razumijevanju dođemo do kvalitetne upravljačke strukture, a nakon toga pristupilo bi se uspostavljanju i novog menadžmenta – podvukao je.

Za Osmanovića je najvažnije zatvoriti finansijsku konstrukciju, budući da danas dugovanja samo Zemaljskog muzeja BiH iznose oko tri miliona KM, uz to Muzeju je za normalan rad potrebno oko 1,4 miliona KM godišnje.

– Svaka od ovih institucija ima određena dugovanja i to sve treba zatvoriti. U međuvremenu ćemo se baviti pitanjem zakona i rješavanjem pitanja na adekvatan način na nivou zakona Vijeća ministara BiH – zaključio je Osmanović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.