BiH

Sistem zaštite žrtava u BiH: Djeca su najosjetljivija kategorija

11/01/2016

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu večeras je održan okrugli stol pod nazivom “Perspektive i dileme reforme sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini“.

Azra Adžajlić-Dedović, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kazala je da će na okruglom stolu biti riječi i o posljednjim dešavanjima u Sarajevu u vezi s vršnjačkim nasiljem.

“Namjera nam je bila da ovim na neki način ubrzamo evropske promjene i da pomognemo kroz naše prijedloge da se naše zakonodavstvo što prije uskladi s evropskom pravnom stečevinom. Nedavni događaji u Sarajevu su inicirali da danas diskutujemo i o tome. Suština okruklog stola je da se potakne i omogući razmjena mišljenja stručnjaka iz vladinih i nevladinih organizacija vezano za pomoć i podršku žrtvama. Fokusirani smo na žrtve krivičnih djela, jer je to minimum pravde i da se omogući naknada štete za žrtve koja je i obaveza države, jer je BiH ratificirala tu konvenciju”, rekla je Adžajlić-Dedović.

Naglasila je da je sistem zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini u omjeru od oko 50 posto usklađen s evropskom regulativom.

“Besplatna pravna pomoć i naknada štete su najvažniji oblici pomoći za žrtve koje nemaju novce da plate advokate i pokrenu postupak. Djeca su najosjetljivija kategorija žrtava i evropske direktive i preporuke koje su pravno obavezujuće za BiH, za njih garantiraju posebnu zaštitu. Mi smo se obavezali da ćemo ići da dobijemo što više za djecu žrtve nasilja. Trenutno su tri ključna segmenta koja treba popravljati: organizacija države, nedostatak sredstava i neusklađenost zakonodavstva”, kazala je Adžajlić-Dedović.

Adnan Podžo, direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, istakao je da su okrugli stolovi prilika da se otvoreno i transparentno govori o problemima koji postoje u društvu.

“Ovdje se može transparentnije iznijeti problem nego kada to ostane u okviru porodice, škole i Centra za socijalni rad. Pravo sistemsko rješenje tek treba da se uradi i na neki način bi ono bila prava stvar da se preventivno djeluje, jer mi, nažalost, još uvijek djelujemo nakon nemilih događaja. Cilj ovog okruglog stola je da se ukaže na ovu problematiku kako bi djelovali prije nemilih događaja”, rekao je Podžo.

Istakao je kako bi se cjelokupni sistem u Kantonu Sarajevo, ali i u BiH trebao pozabaviti raznim oblicima nasilja.

“Nažalost, nasilje je u porastu. Aktuelna tema u BiH je vršnjačko nasilje, ali ja ne bih isključio ni nasilje u porodici i nasilje nad maloljetnicima. To je nešto što je sigurno prisutno. Mislim da bi se sistem mogao puno bolje pozabaviti ovim. Mislim na sve one grane gdje se može prepoznati nasilje, od obrazovanja do zdravstva. Naravno da tužilaštva i ministvarstva pravde i MUP to trebaju pratiti i onda bi sigurno imali mnogo bolju situaciju nego što je sada”, rekao je Podžo.

Okrugli stol pod nazivom “Perspektive i dileme reforme sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini“, održan je u zgradi Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, a prisustvovali su profesori iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija i stručnjaci iz vladinih institucija i nevladinih organizacija iz BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.