BiH

19 dokumenata

Sjednica Predsjedništva BiH: Zaključeni sporazumi sa Njemačkom, Srbijom, Albanijom…

13/05/2020

Predsjedništvo BiH je, između ostalog, odobrilo zaključivanje Sporazuma između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine

Danas je održana 12. redovna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) na kojoj je Predsjedništvo BiH ratifikovalo 19 sporazuma, ugovora, konvencija i protokola, javlja Anadolu Agency (AA).

Predsjedništvo je prihvatilo Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka, Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice službenika diplomatskog ili konzularnog predstavništva i Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o davanju odobrenja za dohodovnu djelatnost članova porodice osoblja službenih misija svake države u drugoj državi.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Sporazuma između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine, u vezi s dodjelom finansijskog doprinosa za projekat Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji. Odobreno je i zaključivanje Sporazuma o partnerstvu o provedbi prioriteta tehničke pomoći u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014. – 2020. između operativnih struktura dviju država učesnica.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije, Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, Tehničkog sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i ministra unutrašnjih poslova Republike Francuske o saradnji u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem, municijom i eksplozivima i Memoranduma o razumijevanju i saradnji na redovnom funkcionisanju i održavanju Sistema prognoziranja i upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save, navodi se u saopćenju Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Izvještaj delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan. Predsjedništvo BiH je saglasno da se, umjesto pregovora za zaključivanje Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan, obave pregovori za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji dviju zemalja.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Aneks 1B, Član IV, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2019. godini.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učešće na Summitu međunarodne organizacije za frankofoniju, koji će se održati u Tunisu, 12. i 13. decembra 2020. godine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Informaciju o namjeri kandidature Bosne i Hercegovine u Upravno vijeće Poštanske unije.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.