BiH

nastavak sjednice

Skupština KS danas razmatra izmjene Zakona o nadležnostima organa vlasti

15/03/2021

Na prethodnoj sjednici, održanoj 3. marta, zastupnici Skupštine KS su imali više od 50 tačaka dnevnog reda, a razmatrane su samo tr

Skupština Kantona Sarajevo danas će u nastavku sjednice razmatrati izmjene Zakona o nadležnostima organa vlasti KS u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća po skraćenom postupku, te izmjene Zakona o državnoj službi.

Na prethodnoj sjednici, održanoj 3. marta, zastupnici Skupštine KS su imali više od 50 tačaka dnevnog reda, a razmatrane su samo tri.

Usvojene su izmjene Zakona o šumama KS, odnosno, umanjene naknade za korištenje šuma, a usvojene su i izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH. Najviše vremena, više od šest sati, posvećeno je prvoj tački dnevnog reda kada su zastupnici postavljali pitanja i inicijative.

U nastavku sjednice zastupnici će analizirati mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Pred zastupnicima je i nekoliko odluka koje se tiču izbora predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, kao i imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja KS.

Također, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU “Služba za zapošljavanje KS” za 2021. godinu, te nekoliko odluka o kupoprodaji stambenih objekata u naseljima Šip, Vogošća i Buča Potok.

Očekuje se i razmatranje nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju institucija kulture za 2019. godinu: Narodno pozorište, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Kamerni teatar 55, MES-a, Muzej Sarajeva, Historijski arhiv Sarajevo, Biblioteka Sarajeva, BKC-a, Muzej “Alija Izetbegović” i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Inače, sinoć je održana sjednica Kolegija Vlade KS na kojoj su razmatrane nove mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane koronavirusom. U tom smislu razmatra se i zakazivanje hitne sjednice Skupštine KS na kojoj će biti govora o epidemiološkoj situaciji.

Također je najavljeno i zasjedanje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.