BiH

Skupština KS o izmjeni i dopuni Zakona o imovini Kantona

28/06/2016

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će na sjednici razmatrati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o imovini Kantona Sarajevo i to po skraćenom postupku.

Pored ostalog, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima – fijakerima, kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu je i donošenje odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2016. godinu nekoliko javnih ustanova kao što su Zavod za javno zdravstvo, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, „Apoteke Sarajevo“, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za medicinu rada, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za zaštitu zdravlja studenata UNSA, Klinički centar UNSA, Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Psihijatrijska bolnica, Zavod za sportsku medicinu.

Također bi nakon razmatranja trebala biti donesena odluka o davanju saglasnosti na program rada sa finansijskim planom javnih ustanova kulture, Centar za kulturu i Muzej Sarajeva.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti muzičkoj akademiji NSA za prodaju odnosno zamjenu stambene jedinice u vlasništvu Muzičke akademije, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “Sarajevo-gas” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost za BiH, te Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016.godinu.

Kako je najavljeno iz Pres službe Skupštine KS, zastupnici će razmatrati prijedlog o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola za informacione tehnologije i savremena gimnazija, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Visoke škole za računarske i informacione tehnologije.

Komentari