BiH

Skupština KS u ponedjeljak će razmatrati amandmane na Ustav KS

29/07/2017

Skupština Kantona Sarajevo u ponedjeljak će na svojoj redovnoj sjednici razmatrati Vladine amandmane na Ustav Kantona Sarajevo. Radi se o amandmanima L–LVII (50-57) koje su resorno Ministarstvo pravde i uprave i Vlada Kantona Sarajevo, pripremili u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda FBiH, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predloženim amandmanima se utvrđuju vlastite nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave i način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu, vrši se usaglašavanje sa nadležnostima grada utvrđenim članom VI.A – Ustava Federacije BiH, provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti sva tri naroda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuju službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo, uređuje sastav I mandat Gradskog vijeća, utvrđuje imovina jedinica lokalne samouprave, utvrđuju rokovi za implementaciju amandmana i preuzimanja nadležnosti od strane jedinica lokalne samouprave.

Ovim amandmanima nije izmijenjen teritorijalni obuhvat Grada Sarajeva, ali je osiguran način na koji će se prilikom utvrđivanja vlastitih nadležnosti Grada Sarajeva u oblastima koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave a odnose se na vodosnabdijevanje, odvođenje i prerade otpadnih voda, održavanja javne čistoće i upravljanje čvrstim otpadom, snabdijevanje prirodnim gasom, daljinsko grijanje, organizovanje i unapređenje gradskog javnog prevoza, izvršiti povjeravanje Kantonu obavljanja navedenih djelatnosti do sticanja uslova za preuzimanje predmetnih nadležnosti od strane općina i Grada.

Ukoliko zastupnici u Skupštini Kantona usvoje ove amandmane u ponedjeljak, ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić najavljuje nastavak aktivnosti na daljnjem administrativno-pravnom uređenju Kantona donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini Kantona, usklađivanje Zakona o komunalnim djelatnostima sa nadležnostima jedinica lokalne samouprave, usklađivanje Statuta Grada i općina, te donošenje brojnih drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Za usvajanje amandmana na Ustav KS potrebna je dvotrećinska većina glasova u Skupštini Kantona, za razliku od procedure usvajanja zakona za koje je potrebna prosta većina.

Upitan šta će se desiti u slučaju da Skupština Kantona ne osigura dvije trećine ruku za izglasavanje predloženih amandmana, ministar Nenadić kaže da ne vjeruje u takav ishod jer se na ovom pitanju radi već duže vrijeme.

“Napravljene su ozbiljne analize stanja i nakon provedene opsežne rasprave i konsultacija, pripremljena su općeprihvatljiva rješenja, koja ne dozvoljavaju da se Kanton Sarajevo i dalje svrstava u red onih koji nisu izvršili svoje obaveze iz međunarodnih i domaćih propisa, koji ne poštuju presude ustavnih sudova, što predstavlja pravni i stvarni presedan u demokratskoj praksi”, objasnio je ministar Nenadić.

Ovom prilkom zahvalio se na velikoj podršci koju su Ministarstvu pravde i uprave i Vladi KS pružile službe Skupštine Kantona, Grada Sarajevo, općina, ali i civilnog sektora, domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija i institucija na svim nivoima, vlasti Švicarske, stručnjaci iz ove oblasti, mediji i drugi.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.