BiH

Skupština KS usvojila Zakon o visokom obrazovanju

31/07/2017

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici u ponedjeljak usvojila Zakon o visokom obrazovanju KS kojim se uređuje pitanje uvođenja Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove u sistem trezorskog poslovanja.

Zakonom se uređuje izbor i imenovanja rektora u Sarajevu, odnosno dekana fakulteta i akademija te direktora naučnoistraživačkih instituta u njegovom sastavu, a to se provodi potpuno autonomno od strane akademskih tijela UNSA odnosno njegovih organizacionih jedinica, bez uplitanja Upravnog odbora UNSA ili nadležnih obrazovnih vlasti.

Senat i dalje bira rektora, Upravni odbor će imati većinu predstavnika Senata, a procese donošenja nastavnih planova i programa i dalje vodi akademska zajednica s učešćem resornog Ministarstva obrazovanja, koje će da vrši nadzor nad radom ove institucije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.