BiH

Smanjena prodaja GRAS-ovih kupona u maju za oko 11.000

06/09/2018

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo primili su k znanju informaciju o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS, a pored ostalog u informaciji je konstatirano da je smanjena prodaja GRAS-ovih kupona u maju ove godine za 10.846, a što iznosi 607.396 KM.

Do pada prodaje je došlo nakon što je Vlada KS van snage stavila Uredbu o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na poslu i sa posla uposlenika u javnim institucijama, fondovima i javnim preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo.

Rečeno je i to da GRAS nema dovoljan broj minibusa za čitavu saobraćajnu mrežu na području KS, a v.d. direktor GRAS-a Avdo Vatrić je kazao da je raspisan tender za njihovu nabavku.

Zastupnici su ukazali na niz problema u GRAS-u a koji u ovom izvještaju nisu istaknuti, posebno nedostatak minibusa, rekonstrukciju tramvajskih pruga i stajališta, „iskakanje“ tramvaja sa šina…

Premijer KS Adem Zolj je kazao da je u izvještajima GRAS-a uvijek očekivao nekih pomaka, ali je sve to malo, kao i da je smanjenje gubitka za samo 20 miliona KM, malo.

Vlada Kantona Sarajevo je uradila Studiju o GRAS-u kako bi riješila probleme preduzeća, te predlaže aktivnosti, ali je problem, po njegovom mišljenju, u nadležnostima, kao i to da treba razdvojiti linije i mrežu saobraćaja.

Poručio je da GRAS treba da se bavi svojim osnovnim djelatnostima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.