BiH

Vojni aerodrom Ortiješ - Mostar

Sporna odluka Marine Pendeš kojom je gradnja autoputa dozvoljena preko vojne imovine

08/06/2021

Ministarstvo podnijelo tužbu Kantonalnom sudu u Mostaru, zbog dozvoljene gradnje preko imovine koja nije ni uknjižena. Da li je zakočen NATO put BiH?

Nakon što je sada već bivša ministrica odbrane Marina Pendeš (HDZ BiH), koja je u međuvremenu postala državna delegatkinja, u novembru 2017. potpisala saglasnost kojom je dozvolila gradnju dionice autoputa na Koridoru 5C na zemljištu Vojnog aerodroma Ortiješ – Mostar, koje spada pod vojnom perspektivnom imovinom, iz Parlamenta BiH je postavljeno pitanje da li će ova odluka dovesti do kočenja NATO integracija BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Naime, Vojni aerodrom Ortiješ-Mostar kao perspektivna vojna imovina još uvijek nije uknjižen, a kniženjene vojne imovine na državu je jedan od ključnih uslova za napredak BiH kao NATO-u. Navedena odluka Marine Pendeš, kako se spočitava, iako se njena stranka deklarativno zalaže za NATO put, dodatn komplicira cijeli povaj proces kada je riječ o Federaciji BiH.
Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) dobila je odgovor od Ministarstva odbrane u kojem je navedeno da ovo ministarstvo pravnim putem pokušava osporiti navedenu odluku.
Naveli su da su izdate saglasnosti Javnom preduzeće Autoceste od 20. novembra 2017 .godine, za provođenje predhodnog postupka za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Buna-Počitelj, poddionica Mostar jug-Buna (Stanojevići, zatim 7. augusta 2019. godine i i 11. decembra te godine, za dijelove katastarskih čestica koje nisu u zemljišnom obuhvatu aerodroma ,Ortiješ”, ali se vode kao SSNO.

Dalje ističu da je data saglasnost upućena Službi za nekretnine Grada Mostara da se pored date akta Ministarstva odbrane obrati i Pravobranilaštvu BiH, kako bi i Pravobranilaštvo potvrdilo ili odbilo saglasnost, kao pravni zastupnik nepokretne imovine u vlasništvu države Bosne i Hercegovine.

-Bitno je napomenuti da obuhvat aerodroma je u funkciji i za civilne potrebe, JP Aerodrom Mostar, i da ruta koridora 5C ne presijeca kapacitete aerodroma koji su u funkciji. Na kraju, Ministarstvo odbrane BiH nije odobrilo nikakvu odluku za eksproprijaciju na lokaciji „Ortiješ“ Mostar – ističu iz Ministarstva odbrane kojim sada rukovodi Sifet Podžić (DF).

Upravni spor za eksproprijaciju dijela parcela u obuhvatu aerdoroma Ortiješ, dodaju, još uvijek u toku. Naime, Ministartsvo odbrane je 24. oktobra 2019. godine zaprimilo Rješenje Grada Mostar kojim se usvaja prijedlog korisnika eksproprijacije JP Autoceste za izgradnju Koridora 5C, dionica Mostar – jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj u k.o. Gnojnice donje da se potpuno ekspropriše nekretnina označena kao k.d. 1293 upisana u posjedovni list 544, u kojem je kao posjednik upisan SSNO, povšine 7.574m2 u naravi put za aerodrom.

Ministartsvo odbrane je na navedeno rješenje uložilo žalbu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je svojim rješenjem 28. novembra 2019. odbacila žalbu Ministarstva odbrane kao izjavljenu od lica koje nije stranka u postupku.

Ministarstvo odbrane BiH je onda svojim aktom od 7. januara 2020. Kantonalnom sudu u Mostaru podnijelo tužbu za poništenje ali do danas po ovoj tužbi nije donesena presuda. Aktivno je i više upravnih postupaka za određene parcele pokrenutih od JP Autoceste koje provodi nadležna služba Grada Mostara.
-U pitanju su lokacije gdje je posjednik upisan SSNO, ili je upisana Opštenarodna imovina sa upisanim organom upravljanja Ministarstvo narodne odbrane. Isti su u žalbenom postupku rješenjima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove vraćeni na obnovu prvostepenom organu ili su u fazi izjašnjavanja stranaka u postupku – navode u Ministarstvu odbrane BiH.

Lepić-Marinković je upitala da li izgradnja koridora 5C preko vojnog aerodroma Ortiješ ugrožava ili slabi odbrambenu moć Bosne i Hercegovine i koči NATO integracije Bosne i Hercegovine?
-Prema izvještaju Zajedničkog Štaba OSBiH identificirane su potrebe Oružanih snaga BiH za korištenje dijela obuhvata aerodorma ,,Ortiješ”, uz već aktivnu upotrebu za civilne svrhe i funkcionisanje JP Aerodom Mostar sa službama, kao što je i Granična policija BiH ili carinska kontrola. Nadalje, Ministarstvu odbrane BiH nije poznato da prolazak koridora 5C pored aerodroma koči NATO integracije Bosne i Hercegovine. Prema dokumentu ,”Program reformi Bosne i Hercegovine 2019-2020 iskazana je samo aktivnost nastavka uknjižbe perspektivne nepokretne vojne imovine, a što uključuje i tri aerodoma obuhvata lokacija: Dubrave, Mahovljani i Ortiješ, ali tu je sasvim drugačiji kontekst postupanja u odnosu na postavljena zastupnička pitanja – istaknuli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.