Apelaciono vijeće Suda BiH

Sretko Pavić osuđen na 11 godina zatvora za zločine u Prijedoru

sud-bih2

U prvostepenom postupku oglašen je krivim za zločine protiv čovječnosti i osuđen na 13 godina zatvora

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo je Sretka Pavića na 11 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad civilima na području Prijedora.

Paviću je ranije ukinuta prvostepena presuda od 24. juna 2019. godine kojom je bio osuđen na 13 godina za učešće u ubistvima pet civila iz porodice Čaušević počinjenim u prijedorskom selu Rizvanovići.

Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je 10. oktobra 2019. godine rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branitelja optuženog i ukinuta presuda od 24. juna te godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

U prvostepenom postupku oglašen je krivim za zločine protiv čovječnosti i osuđen na 13 godina zatvora.

Apelaciono vijeće proglasilo ga je krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a prvostepena presuda ukinuta je zbog “manjkavog obrazloženja progona”. Presuda Apelacionog vijeća je konačna, naveo je BIRN.