BiH

Akcija u Sarajevu

Srna-Bajrmović: Neću odustati od borbe za besplatno zdravstveno osiguranje djece

15/12/2019

Ovu nepravdu moramo ispraviti i osigurati jednaka prava za svu našu djecu, prije svega pravo na zdravlje kao osnovno ljudsko i neotuđivo ljudsko pravo - kazala je Srna-Bajramović

Zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo iz Socijaldemokratske partije BiH Segmedina Srna Bajramović ne odustaje od inicijative i borbe da besplatno zdravstveno osiguranje imaju sva djeca u Kantonu Sarajevo, bez obzira na njihov status.

Tim povodom danas je Srna Bajramović, sa stranačkim kolegama, ispred sarajevske Katedrale upriličila druženje sa građanima kojima je prezentirala inicijativu a koja će na sjednici Skupštine KS amandmanima biti dio Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području KS.

– Činjenica je da je u KS-u, nažalost, veliki broj djece koja ne ostvaruju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti onako kako je to propisano Ustavom Federacije BiH. Pravo na zdravstvenu zaštitu je apsolutno pravo svakog djeteta bez obzira na status roditelja, staratelja, ili na način da se to pravo ne smije ni u kom slučaju vezivati za to pohađa li dijete nastavu ili ne – kazala je Srna Bajramović u izjavi za medije.

Podsjetila je da pravo na zdravlje kao osnovno ljudsko i neotuđivo ljudsko pravo zajamčeno Općom deklaracijom o ljudskim pravima prema kojoj su se države članice, među kojima je i BiH, obavezale da osiguraju da nijedna osoba ne bude lišena prava na pristup službama za liječenje bolesti i rehabilitaciju zdravlja kao i drugim službama u okvirima zdravstvene zaštite

– Ovu nepravdu moramo ispraviti i osigurati jednaka prava za svu našu djecu, prije svega pravo na zdravlje kao osnovno ljudsko i neotuđivo ljudsko pravo – kazala je Srna-Bajramović.

Podršku inicijativi dao je i direktor KJU Centar za socijalni rad Samir Suljagić koji je u izjavi za medije kazao da su to problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Kaže da već nekoliko godina pokušavaju upoznati javnost da postoji kategorija maloljetnih osoba koja ni po jednom osnovu ne može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Dodao je da oko 10 posto građana KS, maloljetnika, ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, “što je nedopustivo i moramo i po međunarodnim konvencijama, Ustavu BiH, osigurati bezuvjetno pravo na zdravstveno osiguranje svim maloljetnicima”.

U Članu 2. Konvencije o pravima djeteta stoji da “Države-potpisnice će poštovati i garantirati prava izložena u ovoj Konvenciji svakom djetetu u svojoj jurisdikciji, bez diskriminacije bilo koje vrste, bez obzira kojoj rasi, boji, spolu, jeziku, religiji, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, bez obzira na imovinsko stanje, onesposobljenosti, rođenje ili drugi status kome dijete, njegovi roditelji ili zakonski staratelji pripadaju”.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.