Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

obnovljeno suđenje

Šta je optuženi Kemal Čaušević jeo od 1996. do 2003. godine?!

kemal causevic birn

Predmetom optužnice je i kupovina 11 nekretnina, koje su plaćene, prema tvrdnjama Tužilaštva BiH, 1.100.000,00 KM

Na obnovljenom suđenju bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) Kemalu Čauševiću, optuženom za pranje novca, vještakinja Odbrane je dodatno pojasnila nalaz i mišljenje.

Jasminka Kalisi, vještakinja ekonomske struke, navela je kako je nalaz i mišljenje uradila 2019., tokom prvostepenog postupka protiv Kemala Čauševića, te je prikazala ukupne prihode optuženog, od plata, naknada za topli obrok i prevoz, regresa, dnevnica za službena putovanja, na osnovu potvrda koje je dobila od institucija u kojima je bio zaposlen.

U periodu od 1996. do 2003. godine prikazano je da je Čaušević dobio ukupno 14.000 KM plata i naknada za topli obrok i prevoz, od čega je na ime rashoda prikazano samo 400 KM.

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Hilmo Vučinić pitao je vještakinju da li to znači da Čaušević nije jeo, niti koristio prevoz do posla, na što je ona odgovorila kako to “ovisi o pojedincu, da li će šetati, ići javnim prevozom, odnosno da li će jesti u restoranu ili nositi sendvič od kuće”.

U nalazu stoji kako je Čaušević na osnovu dnevnica za službena putovanja dobio 17.300 KM, dok je po osnovu članstva u odborima zaradio u periodu od 1999. do 2003. godine skoro 96.000 KM, a od 2004. do 2007. godine 45.500 KM.

Sudiji Vučiniću nije bio jasan iznos od 50.000 KM koji je vještakinja navela u nalazu, te je ona pojasnila kako se radi o novcu koji je Vlada Federacije BiH odobrila Čauševiću za rješavanje stambenog pitanja, a koji je direktno prebačen na račun Fonda za stambena pitanja Kantona Sarajevo.

“Ako je Vlada FBiH prebacila Fondu, zašto to računate kao prihode Čauševića?”, upitao je sudija Vučinić, na što je vještakinja rekla kako postoji odluka da su sredstva odobrena njemu.

Ona je navela kako se na računu Kemala Čauševića 8. decembra 2003. godine nalazilo 104.000 njemačkih maraka oročenih sredstava, koja su se do kraja godine morala prebaciti u eure, što je, kako je objasnila vještakinja Čaušević, i uradio 25., pa 26. i 28. decembra.

“Ukoliko se uzme stanje oročenja 104.000, dva tekuća računa, razlika je 86.660 KM”, kazala je vještakinja, ali je sudija Vučinić pitao gdje se nalazi taj novac, na što je ona odgovorila da je Čaušević sve naknade ostvarivao u gotovini do 2001. godine, a dnevnice, naknade za topli obrok i prevoz te regres da su se isplaćivali na blagajni u gotovini.

“Ja ne znam šta je on uradio s tim novcem, ali ga je imao na raspolaganju”, rekla je vještakinja.

Kada je u pitanju početno stanje na računima Aide Čaušević, Kemalove supruge, vještakinja je kazala kako je ona od 2001. godine primala stipendiju u iznosu od 600 KM, te da je prije udaje za Kemala na računu imala 14.400 KM.

Predmetom optužnice je i kupovina 11 nekretnina, koje su plaćene, prema tvrdnjama Tužilaštva BiH, 1.100.000,00 KM.

Vještakinja je rekla kako je stan u kojem optuženi danas živi kupljen uz pomoć novca koji mu je dodijelila Vlada FBiH u iznosu od 50.000, te da je 2001. godine uplaćeno ukupno 56.000, odnosno da je Čaušević uplatio 5.346 KM na ime prve rate.

Ona je navela kako je njivu od 7.400 kvadratnih metara kupila Aida, kojoj su novac dali roditelji.

“Njiva se kupila gotovinom, a kupci su Aida i Kemal Čaušević”, kazala je vještakinja.

Sudiju Vučinića zanimalo je zašto se u ugovoru nigdje ne spominju Aidini roditelji te je upitao vještakinju da li to pretpostavlja na osnovu toga što su oni podigli novac s banaka i dali kćerci, što je Kalisi potvrdila.

Kada je u pitanju kupovina poslovnog prostora “Šoping” na Grbavici u Sarajevu, vještakinja je navela kako je ova nekretnina plaćena ukupno 236.632 KM, da je novac osigurao Kemalov sin koji je raskinuo ugovor o oročenoj štednji.

Tužilaštvo BiH tereti Čauševića da je oko 1,4 miliona maraka nezakonito stečenog novca stavio u legalne tokove – kupovinom više stanova i poslovnih prostora u centru Sarajeva, kao i nekoliko njiva.

Apelaciono vijeće je u oktobru 2022. godine ukinulo dio presude kojom je Čaušević bio proglašen krivim za pranje novca i kojom mu je bila oduzeta protivpravno pribavljena imovinska korist, te je određen novi pretres pred Apelacionim vijećem BiH.

Nakon ukidanja dijela presude, u postupak je uključena i Čauševićeva supruga Aida na osnovu zakonskih odredbi koje predviđaju da se, prilikom oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na pretres poziva osoba na koju je imovinska korist prenesena.

Naredno ročište je zakazano za 13. mart.