obrazloženje presude

Stanišić i Simatović su osuđeni i za UZP! Evo šta to znači

Foto: MMKS/Arhiv
Jovica Stanišić, Željko Ražnatović Arkan i Franko Simatović

Krivična odgovornost Stanišića i Simatovića bila je zasnovana na konstatacijama da su organizovali obuku, a zatim i angažovali srpske snage koje su učestvovale u zauzimanju i zločinima

Žalbeno vijeće Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) u sastavu – sudija Graciela Gatti Santana (predsjedavajuća), sudija Lee G. Muthoga, sudija Aminatta Runeni N’gum, sudija Yusuf Aksar i sudija Claudia Hoefer, danas je objavilo svoju presudu po žalbama koje su podnijeli Jovica Stanišić, Franko Simatović i Tužilaštvo Mehanizma na presudu u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića koju je Pretresno veće Mehanizma objavilo 30. juna 2021, a u pismenom obliku izdalo 6. augusta 2021.

Krivična odgovornost

Žalbeno vijeće je odbacilo žalbe Stanišića i Simatovića na njihove osude za pomaganje i podržavanje ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja, kao i za ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje) i progon kao zločine protiv čovečnosti, počinjene u vezi sa, te nakon zauzimanja Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u aprilu 1992.

Krivična odgovornost Stanišića i Simatovića bila je zasnovana na konstatacijama da su organizovali obuku, a zatim i angažovali srpske snage koje su učestvovale u zauzimanju i zločinima.

Žalbeno vijeće je također odbacilo žalbe Stanišića i Simatovića na izrečene kazne od po 12 godina zatvora.

Žalbeno vijeće je djelimično usvojilo žalbu Tužilaštva time što je konstatovalo da je Pretresno vijeće pogriješilo kad nije Stanišića i Simatovića osudilo po modalitetu odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat.

Postojao je UZP

Pretresno vijeće je zaključilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da mu je zajednički zločinački cilj bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba iz velikih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine putem počinjenja ubistava, deportacije, nehumanih djela (prisilno premještanje) i progona, kako se tereti u optužnici.

Pretresno vijeće je također konstatovalo da su Stanišić i Simatović doprinijeli zajedničkom zločinačkom cilju u vezi sa zločinima u Bosanskom Šamcu, ali ih je oslobodilo odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat na osnovu toga da nije dokazano da je neko od njih dvojice posjedovao zajedničku namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj.

U vezi s tim, Žalbeno vijeće je utvrdilo da je Pretresno vijeće pogriješilo u ocjeni drugih doprinosa Stanišića i Simatovića zajedničkom zločinačkom cilju.

Žalbeno vijeće je također konstatovalo da su oni posjedovali zajedničku namjeru da ostvare zajednički zločinački cilj.

Odgovorni za zločine srpskih snaga

Shodno tome, Žalbeno vijeće je utvrdilo da su Stanišić i Simatović odgovorni kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata za zločine koje su razne srpske snage počinile 1992. u Bosni i Hercegovini, u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i Sanskom Mostu, i za zločine počinjene 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu.

Također su proglašeni odgovornim za ubistvo počinjeno u Daljskoj Planini u Hrvatskoj u junu 1992.

Žalbeno vijeće je povećalo kazne izrečene Stanišiću i Simatoviću na 15 godina zatvora, te odbacilo preostali dio žalbe Tužilaštva.

Predsjedavajuća sudija je konstatovala da izricanje ove presude predstavlja ključnu tačku u mandatu Mehanizma da nastavi da vrši stvarnu, vremensku i personalnu nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji je zatvoren 2017. godine.

Ovo je posljednja žalbena presuda o primarnim krivičnim djelima iz predmeta započetih pred MKSJ-om, saopćeno je iz MMKS-a.