BiH

Nameti na „luksuz“ u Sarajevu

Stari Grad povećava poreze na imovinu, tvrde da ne ugrožavaju životni standard građana

10/11/2021
Foto: Facebook/Općina Stari Grad

12 godina nakon što je KS donio zakon koji propisuje poreze na imovinu, OV Stari Grad donosi odluku kojom dijelom povećava poreze npr. na stanove koji se izdaju pod zakup itd.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 28. oktobra utvrdilo je Nacrt odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu i uputilo ga u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Riječ je o odluci kojom ova općina dijelom povećava iznose poreza na imovinu u ovoj lokalnoj zajednici.

Piše: A. DUČIĆ

Prema članu 2. odluke porez na imovinu plaća se u godišnjem paušalnom iznosu za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju i to do 150 m² korisne površine 5 KM po kvadratu korisne površine, a preko 150 kvadrata korisne površine 8 KM po kvadratu korisne površine.

Za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili stan koji se izdaje pod zakup 5 KM po kvadratu, za garažu koja se izdaje pod zakup 6 KM po kvadratu, za izdavanje parking prostora 4 KM po kvadratu.

Također, odlukom su propisani i porezi za vozilo staro do 7 godina i to do 1600 cm³ radne zapremine 80 KM, od 1600 cm³ do 1800 cm³ radne zapremine 100 KM, od 1800 cm³do 2000 cm³ radne zapremine 150 KM, a preko 2000 cm³ radne zapremine 250 KM.

Za motorno vozilo preko 7 godina starosti 50 KM, a za motocikl do 7 godina starosti do 50cm³ radne zapremine 50 KM, a preko 50cm³ radne zapremine 100 KM.

Odluka propisuje porez i za plovni objekat dužine preko 5 metara u iznosu od 300 KM, za letjelicu u vlasništvu fizičkog lica 6.000 KM, za sto u kasinu 15.000 KM po stolu, za automat za igru na sreću 4.000 KM po jednom automatu, te za automat za zabavne igre 940 KM po jednom automatu.

Ova odluka kada je finalno usvoji Općinsko vijeće Stari Grad primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.

S tim u vezi treba naglasiti da je Skupština Kantona Sarajevo Zakon o porezu na imovinu KS usvojila još na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine. U tom zakonu je navedeno da se visina poreza utvrđuje općinskim propisom koje općine trebaju donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Neke sarajevske općine su to tada već uradile. Općina Stari Grad to čini 12 godina kasnije.

Faksimil zakona iz 2009. godine

U nacrtu odluke koje je usvojilo Općinsko vijeć Stari Grad vidljivo je, međutim, da su povećani porezni nameti u odnosu na iznose koje propisuje sam kantonalni zakon. Tako naprimjer kvadrat površine stana za odmor ili rekreaciju odlukom OV Stari Grad iznosi 5 KM, a u zakonu je propisano 3 KM. Kvadrat površine garaže koja se izdaje pod zakup po odluci OV Stari Grad iznosi 6 KM odnosno duplo više od iznosa koji stoji u zakonu. Povećanja su vidljiva i kod izdavanja poslovnih prostora i parkinga, dok su iznosi za putnička vozila ostali isti kao i u zakonu.

Inače, na sjednici OV 28. oktobra ova odluka je trebala biti usvojena u finalnom formatu, ali je pretvorena u nacrt kako bi doživjela javnu rasrpavu.

Iz Općine Stari Grad Sarajevo kazali su nam da se donošenjem ove odluke pristupilo kako bi se izvršilo usaglašavanje sa Zakonom o porezu na imovinu kojim je propisano da se „visina poreza utvrđuje općinskim propisom” dok sam Zakon utvrđuje minimalni iznos poreza na imovinu za sve vidove pokretne i nepokretne imovine, a lokalnim zajednicama je omogućeno da utvrde i više iznose od onih propisanih Zakonom.

Kako su naveli, naplata ovog poreza vršila se i do sada putem Porezne uprave, bez obzira što Općina Stari Grad nije imala donesenu Odluku o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu.

Za Fokus.ba navode i da su uvidom u odluke drugih lokalnih samouprava kanstatovali da postoje oscilacije u pogledu visine poreza na imovinu i da se razlikuju od općine do općine. Iznosi poreza na imovinu koji su utvrđeni Nacrtom odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu Općine Stari Grad, tvrde, nisu viši od iznosa drugih lokalnih samouprava (Općine Centar, Novo Sarajevo, Trnovo, Ilidža).

Nacrt odluke

-Ovom odlukom neće biti ugrožen životni standard građana Općine jer se ne oporezuju objekti na čijim adresama postoje prijavljena lica već samo oni objekti koji su prijavljeni ili se prijavljuju Poreznoj upravi kao dodatna imovina za odmor, rekreaciju, rentanje i sl. Dakle, radi se o porezu na luksuz. Primjera radi, nije predviđeno uvećanje poreza na motorna vozila u odnosu na Zakon. Stolovi u kazinu, automati za igre na sreću i zabavne igre oporezovani su u višem iznosu, uzimajući u obzir da vlasnici takve imovine ostvaruju izuzetno visoke zarade, te i visina poreza treba biti proporcionalna tome. Navest ćemo i jedan konkretan primjer poreza na stan koji se iznajmljuje. Ukoliko građanin iznajmljuje stan od 50m2, godišnji iznos poreza bio bi 250 KM. Istovremeno, okvirna procjena zarade koju ostvari na godišnjem nivou za izdavanje takvog stana u Starom Gradu iznosi oko 3.000 KM – kazali su za Fokus.ba u Općini Stari Grad.

Iz Općine Centar su nam kazali da do danas primjenjuju odluku koju su na Općinskom vijeću izglasali u februaru 2010. godine. Prema toj odluci naprimjer godišnji paušalni porez na vikendice (zgradu ili stan za odmor i rekreaciju) iznosi 5 KM/m2 (do 150 m2 korisne površine) odnosno 8 KM/m2 (preko 150 m2). Porez na poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili stan koji se izdaju pod zakup iznosi 6 KM/m2 korisne površine, a za garažu i parking prostor koji se izdaju pod zakup 4 KM/m2 .

Poslali smo upite i općinama Novo Sarajevo i Novi Grad ali do zaključenja ovog teksta ih nismo dobili.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.