BiH

Mostar

Stavljen u funkciju objekat “Sifon”, povezani glavni obalni kolektori

08/06/2020

Stavljanjem u funkciju objekta sifona, glavni obalni kolektori su povezani u jedinstvenu cjelinu

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Donko Jović, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sa saradnicima te direktori JP Vodovod d.o.o. Mostar sa saradnicima prisustvovali su u ponedjeljak činu i formalnog stavljanja u funkciju objekta “Sifon” kojim se glavni lijevoobalni kolektor povezuje sa glavnim desnoobalnim kolektorom.

Preusmjeravanjem otpadne vode iz glavnog lijevoobalnog kolektora na objekt sifona ta voda više ne završava u rijeci Neretvi nepročišćena već se sifonom ispod korita rijeke Neretve prepumpava u glavni desnoobalni kolektor, odnosno na uređaj za prečišćavanje, saopćeno je iz Gradske uprave Mostara.

Ovim je, kako ističu, stavljen u funkciju još jedan segment iz projekta “Prikupljanje i tretman otpadnih voda Grada Mostara” tako da se fekalna kanalizacija naselja Zalik, škole Zalik, dijela naselja Brankovac i dijela naselja “Dolina sunca” više ne ulijeva izravno u rijeku Neretvu već na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Stavljanjem u funkciju objekta sifona, glavni obalni kolektori su povezani u jedinstvenu cjelinu, čime su stvorene pretpostavke za daljnje aktivnosti na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže, kao i priključenje postojeće kanalizacijske mreže na glavne kolektore sve sa krajnjim ciljem da se što više otpadne vode Grada Mostara prikupi i dovede do PPOV te uz prethodno prečišćavanje, kao čista voda ispusti u rijeku Neretvu, saopćili su iz Gradske uprave.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.