Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Stvoreni uvjeti za formiranje posebnih odjela za suzbijanje korupcije

BiH

Zdravko Knežević
Foto: I. Kralj

Vrhovni sud i Tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine pripremili su informaciju o formiranju posebnih odjela ovih pravosudnih tijela koja bi se bavila suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminala, a na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojeni su zaključci kojima su stvoreni formalno-pravni uvjeti za formiranje tih odjela.

Ovi posebni odjeli trebali bi implementirati odredbe Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH koji je usvojen 2014. godine, a protekao je i rok za početak njegove primjene jer nisu stvoreni prostorni, kadrovski i budžetski uvjeti za početak primjene zakona.

Glavni tužilac Federalnog tužilaštva Zdravko Knežević kazao je danas da su se do sada ovim slučajevima bavili kantonalni sudovi i tužilaštva te je izrazio nadu da će uskoro početi intenzivan rad na stvaranju prostornih uvjeta, kao limitirajući faktor za smještaj budućih sudija i tužilaca, državnih službenika i namještenika.

Rebalansom budžeta za 2017. godinu bit će osigurano 116.200 KM za ove namjene, a u budžetu za 2018. godinu planirana su sredstava za Vrhovni sud 2.655.152 KM i za Federalno tužilaštvo 1.830.000 KM te je zatraženo da se ove dvije institucije izuzmu od moratorija za zapošljavanje.

U Federalnom tužilaštvu u 2018. godini bit će potrebno zaposliti 10 federalnih tužilaca i 15 državnih službenika te deset namještenika, dok bi u Vrhovnom sudu ove godine trebalo izabrati troje sudija i zaposliti po pet državnih službenika (sudskih stručnih savjetnika) i namještenika i u 2018. godini deset sudija, pet državnih službenika (sudskih stručnih savjetnika), deset namještenika i 15 sudskih policajaca.

Knežević smatra da će svi ovi procesi trajati određeni vremenski period te nije mogao predvidjeli kada će početi s radom, ali je ponovio da je ključan faktor za početak rada ovih važnih odjela osiguranje prostora koji bi trebao imati dvije savremene sudnice, budući da je Vrhovni sud FBiH jedini u regionu vrhovni sud koji nema adekvatne sudnice.

Imenovanje sudija i tužilaca provodit će Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), Služba za zajedničke poslove trebala bi biti angažirana na osiguranju prostora u saradnju s VSTV-om jer u tom prostoru moraju biti osigurani visoki standardi pravosudnih zgrada i stvoreni informaciono-komunikacijski uvjeti.