BiH

trošenje "na reprezentaciju"

Suđenje Goranu Salihoviću: “Mi smo trošili, probijali smo limit”

12/11/2020

Pleh je rekao da je pravo na reprezentaciju imao glavni tužilac, kao i oni kojima on to odobri

Svjedoci Optužbe na suđenju bivšem glavnom tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću govorili su o prekoračivanju troškova reprezentacije koji su bili zadati na nivou države.

Hasan Pleh, nekadašnji šef kabineta glavnog tužioca Tužilaštva BiH, kazao je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu da se radilo “24 sata” i da je Salihović bio jako posvećen predmetima.

On je rekao da je glavni tužilac proglasio sva svoja putovanja tajnim iz bezbjednosnih razloga. Kazao je da je kontaktirao revizore da vidi kako će se u takvoj situaciji pravdati troškovi i da su oni rekli da po povratku s puta predaju naloge.

Pleh je naveo da je postojao pravilnik Savjeta ministara kojim je za Tužilaštvo bilo određeno do 20.000 troškova za reprezentaciju na godišnjem nivou, ali da to nije bilo dovoljno, jer je dolazilo jako puno delegacija i bila dinamična međunarodna saradnja. Prema njegovim riječima, i o tome se razgovaralo sa revizorima.

On je rekao da je pravo na reprezentaciju imao glavni tužilac, kao i oni kojima on to odobri.

Svjedok je naveo da je svake godine rađena finansijska revizija i da se sjeća da je jedna od primjedbi bila zbog neraspisivanja tendera za ekshumacije. Pleh je kazao da su u vezi sa ekshumacijama postojale teškoće u vezi sa nacionalnom pripadnošću.

Na pitanja Odbrane, Pleh je rekao da je šefica računovodstva znala upozoravati da se putni nalozi moraju pravilno popunjavati, ali da ne zna da li je neko prigovarao zbog reprezentacije.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od početka februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.103 konvertibilne marke (KM).

Svjedokinja Zdenka Tomić, rukovodilac za materijalno-finansijske poslove u Tužilaštvu BiH, objasnila je da su se sva plaćanja vršila uz odobrenje glavnog tužioca ili osobe koju on ovlasti.

Ona je navela da je postojala interna odluka o reprezentaciji iz 2011. a da je 2015. ili 2016. Savjet ministara donio odluku koliko može biti potrošeno za određene stavke.

Tomić je kazala da propisanih 20.000 KM za reprezentaciju nije bilo dovoljno Tužilaštvu i da su uputili dopis, ali da im nije odobreno povećanje.

“Mi smo trošili, probijali smo limit”, izjavila je svjedokinja.

Prema podacima iz njene ranije izjave, u 2013. Tužilaštvo je za reprezentaciju potrošilo oko 36.800 KM, 2014. 49.000, 2015. više od 37.000, a do septembra 2016. godine 23.000 KM. Svjedokinja je rekla da se danas ne sjeća iznosa, ali da su iznosi vjerovatno iz glavne knjige.

Tomić je navela da, iako je propisano da se za trošenje reprezentacije piše izvještaj, to nije činjeno, već se na poleđini računa bilježilo koliko je naprimjer bilo gostiju na nekom ručku. Ona je kazala da su i drugi tako radili.

Svjedokinja je izjavila da su računi nekad bili bez potpisa ili tog kratkog sažetka i da bi onda naknadno slala šefu, te da joj nikad nije vratio nepotpisan račun.

Kantonalna tužiteljica Amra Mehmedić podsjetila je svjedokinju da je u ranijoj izjavi kazala da dio računa nije imao sve podatke, a da joj je Salihović znao reći: “Ja sam glavni tužilac i odgovorna osoba”, nakon čega nije imala dodatnih pitanja.

Tomić je potvrdila da je tako bilo, navodeći da “na kraju krajeva i jeste bio glavni tužilac”.

Na pitanje o troškovima reprezentacije u vrijeme vikenda, praznika, bolovanja ili godišnjeg odmora, svjedokinja je rekla da se na isti način pravdalo, jer ne znači da “glavni tužilac ne može nekoga počastiti kada je na godišnjem odmoru”.

Ona je potvrdila da je 2014. za glavnog tužioca urađena biznis kartica. U ranijoj izjavi je navela da je na pojedinim računima plaćanim biznis karticom dobila sažetak, a na suđenju je rekla da je moguće da je ponegdje došlo do propusta.

Tomić je kazala da su za tajna putovanja troškovi transparentno pravdani po njihovom okončanju.

Ona je potvrdila da je Salihović sa saradnicima jednom propustio let u Parizu i kupio nove karte, a iz budžeta Tužilaštva su mu ti troškovi refundirani.

Odbrana nije imala unakrsnih pitanja za svjedokinju, najavljujući da će je pozvati i direktno ispitati.

Kao svjedok Optužbe saslušan je i Dario Anđelić, koji je šef Odjeljenja za pravne, administrativno-tehničke i opšte poslove u Tužilaštvu BiH.

On je govorio o pravilnicima i internim aktima po kojima je radilo Tužilaštvo BiH, navodeći da oni nekada nisu bili saglasni.

Nastavak suđenja zakazan je za 9. decembar, za kada je planirano saslušanje pet preostalih svjedoka Optužbe.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.