BiH

Vlast kontra Brisela

Sve je jasnije ko koči antikoruptivni zakon o javnim nabavkama na kojem insistira EU

10/12/2020
Foto: Pixsell

Trebalo je proći više od tri godine da Nacrt zakona o javnim nabavkama koji sadrži antikorupcijske elemente, te kojeg podržava Evropska komisija, bude upućen na usvajanje Vijeću ministara BiH.

Piše: Amil DUČIĆ

Kako je za Fokus.ba potvrđeno učinjeno je to prekjučer na sjednici Odbora Agencije za javne nabavke BiH. Iz ovog odbora su potvrdili da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama uputili prema Vijeću ministara na dalje postupanje

Kako su obrazložili, radi se o tekstu Nacrta kojeg je pripremila radna grupa koja je osnovana odlukom Vijeća ministara BIH od 17. novembra 2017.

– Generalno promatrano, predmetnim nacrtom se uvode antikorupcijske odredbe, organizacijske novine u sistemu javnih nabavki BiH, daje legislativni okvir za daljnji razvoj elektronskih javnih nabavki, uvodi dodatna transparentnost javnih nabavki, reformira sistem javnih nabavki u BiH, te stvaraju pretpostavke za potpuno usklađivanje sa legislativom EU u skoroj budućnosti – kazali su u ovom odboru.

Dio teksta čelnika privrednih komora

Treba naglasiti da se pojedine antikoruptivne odredbe ugrađene u ovaj ancrt zakona odnose na odredbu o krivičnom djelu, o inspekcijskom nadzoru i sl.

Iako je navedeni nacrt zakona završen sredinom 2018., te je nakon mukotrpnog procesa dobio sva potrebna pozitivna mišljenja (npr. od Ministarstva pravde, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Direkcije za evropske integracije itd) postavlja se pitanje zašto se tek sada šalje Vijeću ministara BiH.

Odgovor leži u tome što su vladajuće stranke putem predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije odlučili ubaciti “u igru” još jedan nacrt zakona te time zakomplicirati cijeli process. Motivi su, dobro poznati.

Tako je Tegeltija 3. decembra održao sastanak sa entitetskim privrednim komorama koje su zajedno sa stručnjacima sačinili novi nacrt zakona. I ovaj zakon će se naći pred Vijećem ministara BiH uprkos apelima i pismima šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera kako je u zakonska rješenja potrebno ugraditi antikoruptivne odredbe, jer su “nabavke izvršene u vremenima COVID-19 pandemije ukazale na hitnu potrebu za usklađivanjem zakonodavstva o javnim nabavkama s pravnom stečevinom Unije”.

No, da novi nacrt zakona nastao nakon incijative Tegeltije neće baš sadržavati antikoruptivne odredbe na kojima insistira i EU potvrdili su čelnici entitetskih privrednih komora Goran Račić i Mirsad Jašarspahić

U zajedničkom aktu su naveli da “prijedlog novog Zakona ne predstavlja cjelovito implementiranje EU zakonodavstva”.

– Međutim, smatralo se da su osnovni instituti javnih nabavki predviđeni direktivama već preuzeti, tako da nije bilo potrebe znatnije intervenisati u tom pogledu. U tom smislu novine se odnose samo na jasnoću teksta. Osnovne vrste postupaka, opšti principi javnih nabavki, pravna zaštita i provedena tijela u svemu su u skladu s direktivama EU. U obrazloženju predloženog teksta jasno je navedeno da u pogledu inspekcijskog nadzora nema primjedbi u pogledu njegove usklađenosti sa Direktivama, ali da je do sada to bilo pitanje koje nije imalo opštu saglasnost subjekata koji učestvuju u donošenju zakona.

Pismo Johanna Sattlera

Radna grupa je zauzela stav da je to više političko i finansijsko pitanje (kadrovsko jačanje Agencije za javne nabavke-povećanje broja izvršilaca/inspektora), te je u tom smislu ovo ostavila otvorenim za dogovore nadležnih – stoji u obrazloženju komora gdje se priznaje da je nacrt Zakona o javnim nabavkama i političko pitanje?!

Još neke antikoruptivne odredbe će, navode čelnici entitetskih komora, također, “čekati bolje dane”.

– Naglašeno je da se o nekim pitanjima (vrijednosni pragovi, rokovi zabrane učešča ponuđača koji izigravaju postupak nabavke, visine naknade, ko plaća naknadu ukoliko izgubi postupak po žalbi ponuđač, oštri kriteriji za imenovanje u Ured za razmatranje žalbi) treba još odrediti, cijeneći naš privredni i politički okvir u kojem će se primjenjivati zakon – istaknuto je.

Iz Delegacije EU u BiH su u odgovoru na upit Fokusa bili jasni.

– BiH treba jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući putem usklađivanja zakonodavstva i jačanjem kapaciteta za javne nabavke, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Stoga je usklađivanje zakonodavstva o javnim nabavkama sa pravnom stečevinom Evropske unije dio 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koje zemlja treba ispuniti da bi napredovala na putu ka EU. Poboljšano zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki treba biti usvojeno bez daljnjeg odlaganja kako bi se ojačala borba protiv korupcije te pomoglo da se vrati povjerenje građana u javne institucije – rekli su nam u Delegaciji EU u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.