BiH

Ustavni sud presudio

Tegeltija izgubio spor: Osuđivani Egipćanin neće dobiti državljanstvo BiH

29/09/2021

U ime Ministarstva civilnih poslova Tegeltija pokušao poništiti rješenje FMUP-a iz 2020. Egipćanin koji je oženio državljanku BiH okarakterisan kao prijetnja po sigurnost BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izgubio je na Ustavnom sudu BiH spor protiv Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje je u ranijem postupku odbilo zahtjev državljanina Egipta A. G. za državljanstvo BiH, budući da je osuđivan, te ocijenivši da je prijetnja po sigurnost BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Tegeltija je, naime, u svojstvu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH podnio apelaciju Ustavnom sudu kako bi se riješio spor nastao između Ministarstva civilnih poslova i FMUP-a oko ovog predmeta. I dobio je odbijenicu.

Ustavni sud je donio presudu prema kojoj ostaje na snazi rješenje FMUP-a od 1. februara 2020. godine kojim se Egipćaninu odbija zahtjev za izdavanje bh. državljanstva.

Faksimil odluke Ustavnog suda BiH / FOTO: Fokus.ba

O čemu se radi? Navedeni A. G. tražio je od FMUP-a da da mu osigura bh. državljanstvo po osnovu olakšane naturalizacije jer je oženio državljanku BiH. Dostavio je dokaz da brak i dalje traje te da ima stalni boravak.

Međutim, FMUP je ustanovio da je A. G. ranije osuđivan, konkretno 26. oktobra 2016. na zatvorsku kaznu od osam mjeseci zbog uživanja opojnih droga. Budući da je presude nedugo kasnije postala pravosnažna, zauzeo je tumačenje da se radi o stranoj osuđenoj osobi, te da kao takva predstavlja prijetnju po sigurnost.

Tegeltija u ime Ministarstva civilnih poslova, pak, navodi da je FMUP pogrešno utvrdio činjenično stanje, kao i zaključak da navedena osoba predstavlja prijetnju po sigurnost BiH s obrazloženjem da je nakon proteka godine od izricanja kazne ista brisana iz krivične evidencije “pa se tako svaka osoba kao i A.G. smatra neosuđivanom”.

Iz FMUP-a na čijem čelu je ministar Aljoša Čampara su pak naveli da je navedeni A. G. odbijen jer je na teritoriji države čije državljanstvo želi počinio krivično djelo. Čin brisanja kazne iz kaznene evidencije, dodaju, nikako ne znači da se stranac po odredbaa KZ FBiH ne smatra osuđivanim u vezi s ispunjavanjem uvjeta za sticanje državljanstva.

Postavlja se pitanje, navode iz FMUP-a, interesa BiH da u svoje državljanstvo prima osuđivanog stranca koji je već osuđen za krivično djelo protiv zdravlja ljudi i imovine. Dodaju da FMUP-u nije u interesu da svoje državljanstvo primi “lice koje je osuđivano zbog najtežih oblika krivičnih djela propisanim KZ FBiH”. Ovo je potvrdio i Ustavni sud BiH.

Također, svoj mišljenje dala je i Vlada FBiH navodeći da da je navedeni stav FMUP-a u vezi konkretne osobe potvrđen u brojnim presudama Kantonalnog suda Sarajevo i Vrhovnog suda FBiH gdje je navedeno da nije bitan čin brisanja iz kaznene evidencije.

Ustavni sud u svojoj presudi zapaža da prema Zakonu o državljanstvu BIH i FBiH naturalizacija neće biti odobrena ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi odobrenjem bila ugrožena sigurnost BiH. Zaključeno da u ovom slučaju FMUP nikako nije postupio proizvoljno.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.