BiH

parlament bih

Tegeltijin ekspoze: Što prije odblokirati procese i dati novac entitetima (VIDEO)

05/12/2019
Foto: Anadolija/Fena

Među prioritetima na kojima će biti fokus izdvojio je i implementaciju 14 ključnih preporuka koje je za BiH dala Evropska komisija i sve to kako bi BiH što prije dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji

Mandatar za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija podnio je danas ekspoze pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ističući da je opredijeljen za što brže formiranje vlasti čiji će zadatak biti provođenje reformi usmjerenih na rješenje svakodnevnih pitanja građana.

Najavio je da će poštovati vladavinu prava, odredbe Ustava BiH kao i poštovanje nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, dodajući da je svjestan težine zadatka koji je pred njim te je podvukao da je sada potrebno nadoknaditi propušteno vrijeme budući da je više od godinu dana od kada su održani izbori.

Tegeltija se danas obratio poslanicima na sjednici na kojoj bi trebalo biti potvrđeno njegovo imenovanje nakon što je Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH podržala njegovu kandidaturu i dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Kazao je da će doprinijeti ubrzanju reformskih procesa, ali i jasno kazao da njegov ekspoze nije program rada Vijeća ministara nego su u pitanju smjernice na kojima će se temeljiti njegovo djelovanje u mandatu pred njim.

– Nemamo pravo na 100 dana i zato je potrebno odmah odblokirati procese, usvojiti budžet te sredstva za investicije staviti na raspolaganje entitetima – dodao je Tegeltija, također najavivši da će na prvoj sjednici Vijeća ministara biti razmatrane socioekonomske reforme koje su podržane u oba bh. entiteta.

Među prioritetima na kojima će biti fokus izdvojio je i implementaciju 14 ključnih preporuka koje je za BiH dala Evropska komisija i sve to kako bi BiH što prije dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.

Istaknuo je da će Vijeće ministara BiH koje će predvoditi imati fokus na socijalnim i sigurnosnim izazovima s kojima se suočavaju građani koji do sada, mišljenja je, nisu imali adekvatan odgovor.

Stoga je kazao da će u fokusu njegovog rada biti ekonomija, reforma javne uprave, EU integracije, vladavine prava, poboljšanje odnosa unutar BiH te onih s međunarodnim finansijskim institucijama, migrantska kriza, izbjeglice, mladi i žene kao i ostale osjetljive kategorije društva.

Iznio je podatak da je domaći bruto nacionalni proizvod (BDP) na nivou jedne trećine BDP-a u zemljama Evrope unije, ali ima trenutnu stopu rasta, ali bit će potrebno nekoliko decenija da se BiH približi tom nivou BDP-a.

Naglasio je da je nizak nivo investicija u BiH te da se privatni sektor suočava s poteškoćama da ostane konkurentan, a zabrinjavajuća je i činjenica da nema pomaka u oblasti istraživanja i inovacija.

– U BiH ima 550 preduzeća u javnom vlasništvu koji zapošljavaju oko 50.000 ljudi, a u isto vrijeme jedna trećina poreznih dugovanja je od javnih preduzeća – kazao je Tegeltija.

Ipak ocijenio je da su javne finansije u BiH u dobrom stanju a ključni makroekonomski pokazatelji su pozitivni, osiguran je stabilan rast BDP-a, a održiv rast BDP-a i povećanja roba i usluga planiran je i u budućem periodu.

Potrebno je, smatra, povećati konkurentnost privrede, zaštititi domaću privredu te ja zaključio da je spreman na provođenje reformi usaglašenih s oba entiteta koje će imati održiv i ubrzan ekonomski rast, smanjenje poreskog opterećenja rada u cilju jačanja jedinstvenog ekonomskog razvoja.

Sjevernoatlantski savez (NATO) u kontekstu brojnih sigurnosnih izazova današnjice ima nezanemarljivu ulogu u Bosni i Hercegovini, kazao Tegeltija.

Kako je naglasio, od ozbiljnih sigurnosnih izazova od kojih nije pošteđena ni Bosna i Hercegovina, poput migrantske krize, radikalizma i terorizma, neophodno je razvijati saradnju sa svima na partnerskim odnosima.

Dodao je da se saradnja treba odvijati u skladu s ustavnim i zakonskim rješenjima, ali i u skladu s iskazanom voljom i opredjeljenjem svih njenih konstitutivnih naroda.

– BiH svoje odnose s NATO-om treba razvijati u skladu s vlastitim interesima i potrebama, polazeći od ‘Programa reformi BiH’, kao bazičnog dokumenta kojim je definiran okvir daljnjeg razvoja odnosa između dviju strana – naglasio je Tegeltija.

On je ocijenio da BiH mora razvijati saradnju sa svima, ali i u skladu s iskazanom voljom i opredjeljenjem svih njenih konstitutivnih naroda, te samo one aktivnosti, bile one unutrašnjeg ili vanjskog karaktera, koje počivaju na dogovoru i saglasnosti svih u BiH imaju šansu za uspjeh, u korist i na dobrobit svih njenih građana.

– Samo na taj način BiH će se manifestirati kao zajednica ravnopravnih naroda. Ne možemo sebi dozvoliti bilo kakav luksuz da pitanja o kojima ne postoji potpuna saglasnost u BiH dominiraju našim životima – stav je Tegeltije.

Govoreći o vladavini prava, Tegeltija je predstavljajući ekspoze poslanicima Predstavničkog doma PSBiH naveo da će posebna pažnja biti posvećena usaglašenim reformama u oblasti pravosuđa.

Najavio je usvajanje revidiranog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Zakona o sudovima u BiH u skladu s evropskim standardima, provesti mjere u oblasti krivičnog postupka navedene u akcionom planu VSTV-a te usvojiti revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

U oblasti borbe protiv korupcije, kaže Tegeltija, osigurat će se provođenje strategija i akcionih planova za borbu protiv korupcije, posebno kroz osiguranje odgovarajućih resursa i uspostavljanje mehanizama za praćenje.

U oblasti sigurnosti, Vijeće ministara će, kazao je poboljšati kapacitete za borbu protiv terorizma kroz bolju saradnju i koordinaciju, jačanjem razmjene podataka i uspostavljanjem programa za sprečavanje radikalizacije i pomaganje u raskidanju s nasilnim ekstremizmom.

Istaknuo je da će novi saziv Vijeća ministara raditi na unapređenju institucionalnog i zakonodavnog okvira, te jačanju kapaciteta, kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.