BiH

Šef posmatračke misije

Tejler: Uvjeravam vas da ćemo Opće izbore u BiH posmatrati profesionalno i nepristrasno

24/08/2022

Kako je naglasio, promatrat će provedbu pravnog okvira, administrativne pripreme i odluku izbornih službenika, registraciju birača i kandidata, aktivnosti predizborne kampanje, finansiranje predizborne kampanje, medijsko okruženje i izvještavanje i rješavanje sporova

Posmatrači Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) posmatrat će Opće izbore koji će biti održani 2. oktobru u Bosni i Hercegovini, a njihove aktivnosti obuhvatit će period prije, tokom i nakon dana izbora.

Šef izborne posmatračke misije ODIHR-a Peter Tejler naglasio je na konferenciji za medije u Sarajevu da su posmatrači ODIHR pozvani od bh. vlasti, a tu su da posmatraju izbore na poziv nosioca vlasti u BiH. Ranije su realizirali deset aktivnosti vezanih za posmatranje izbora u BiH.

– Drugog oktobra bit će održani opći izbori na različitim nivoima i u različitim okvirima, ali mi ćemo se fokusirati na izbore na državnoj i entitetskoj razini. Jučer smo imali sastanak sa Centralnom izbornom komisijom i Ministarstvom vanjskih poslova, spremni smo i započet ćemo našu misiju – kazao je.

Kako je naglasio Tejler, njihov Glavni tim se sa sastoji od 13 međunarodnih stručnjaka raznih profila iz isto toliko država članica OSCE-a, a za 29. augusta najavio je dolazak 24 dugoročno angažiranih posmatrača iz 19 država članica.

– Nakon brifinga Glavnog tima, 31. augusta ti posmatrači bit će raspoređeni na području cijele Bosne i Hercegovine u multinacionalnim timovima da bi posmatrali izborni proces, na regionalnom nivou. Što se bude približavao izborni dan, očekujemo da ćemo imati 300 kratkoročno angažiranih posmatrača koji će nam pomoći da posmatramo aktivnosti na sami dan izbora. Oni će sistematski pratiti otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, prebrojavanje glasačkih listića i izradu tabela sa rezultatima na području cijele države – naglasio je.

Za period malo prije dana izbora očekuje da će doći i članovi Parlamentarne skupštine OSCE-a, Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PSVE) te Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine NATO-a da bi oformili, kako je kazao, međunarodnu izbornu posmatračku misiju.

– Baš kao i u bilo kojoj drugoj državi članici, mi posmatramo izbore prema utvrđenim metodologijama za posmatranje izbora koje su razvijene i usavršene na osnovu 30 godina iskustva. Mi smo učestvovali u posmatranju više od 400 izbora u svim državama članicama tako da imamo iskustvo. Dakle, mi pratimo izbore prije, tokom i nakon dana izbora jer izbori se ne dešavaju samo jedan dan – kazao je.

Kako je naglasio, promatrat će provedbu pravnog okvira, administrativne pripreme i odluku izbornih službenika, registraciju birača i kandidata, aktivnosti predizborne kampanje, finansiranje predizborne kampanje, medijsko okruženje i izvještavanje i rješavanje sporova.

– Nakon što donesemo naše procjene, održat ćemo niz sastanaka i to sa izbornom administracijom. Također ćemo održati sastanke sa ključnim državnim institucijama, razgovarati sa političkim strankama, sa civilnim društvom, predstavnicima medija, nacionalnim manjina. Sve to i na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Naša misija sadrži i komponentu praćenje medija iz kojeg proizlazi kvantitativna i kvalitativna procjena medijskog izvještavanja o predizbornoj kampanji. Novina je da će naša misija također provoditi ograničeno kvantitativno i kvalitativno praćenje predizbornih kampanja na društvenim mrežama – naglasio je.

Prema riječima Tejlera, Glavni tim će ostati desetak dana nakon dana izbora da bi pratili procese raznih sporova i žalbi ako do toga dođe.

– Uvjeravam vas da ćemo izbore posmatrati profesionalno i nepristrasno te da će naše procjene biti dosljedne i objektivne. Imamo jasne kriterije za te procjene, obaveze OSCE-a, međunarodne standarde i obaveze, a sve u vezi sa istinskim demokratskim izborima i naravno nacionalnim zakonodavstvom – istaknuo je.

Kaže da će u obzir uzeti i prethodne preporuke ODIHR-a, iz ranijih misija, i procijeniti status njihove provedbe (da li su uvažene). To će, kako je kazao, napisati u izvještaju nakon izbora.

– Nas ne zanimaju rezultati izbora, nego izborni proces. Dakle, naša uloga nije nadzirati, nije miješati se, nije nuditi pomoć tokom izbornog procesa. Mi smo tu da posmatramo – naglasio je.

Dvije sedmice prije dana izbora objavit će privremeni izvještaj, koji će biti činjenični opis izbornog procesa a tu će također i skrenuti pažnju na bitna izborna pitanja koja su identificirali relevantni akteri.

– Dan nakon dana izbora (3. oktobra) bit će održana konferencija za medije, izdat ćemo saopćenje o preliminarnim zapažanjima i zaključcima. To je naša prva, ali ne i konačna procjena jer će se taj proces nastaviti i nakon toga. Naš završni izvještaj bit će objavljen nekoliko mjeseci nakon završetka izbornog procesa, a sadržavat će preporuke koje bi nosioci vlasti i akteri u BiH trebalo da uzmu u razmatranje – naglasio je.

Tejler je podsjetio da preporuke, koje će se naći u završnom izvještaju, ukazuju na način na koji bi ODIHR želio raditi sa vlastima BiH i pružiti pomoć u usklađivanju procedura sa obavezama države, kao članice OSCE-a, ako se za to ukaže potreba.

– Dakle, izbori nisu savršeni ni u jednoj državi. Jasno nam je i da pandemija COVID-19 stvara mnoge izazove za ODIHR-ove posmatračke aktivnosti, kao i izbornim tijelima i biračima u BiH i širom svijeta. Predani smo sigurnom ispunjavanju svog mandata, naš rad je transparentan – kazao je na konferenciji za medije u povodu otvaranja izborne posmatračke misije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini.

Peter Tejler umirovljeni je švedski ambasador, a ovogodišnji izbori bit će mu šesta posmatračka misija kojom šefuje. Sretan je zbog prilike za ponovni boravak u Sarajevu.

On i njegove kolege, kako je kazao, neće porediti ovogodišnje sa prijašnjim izborima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.