Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

TRIAL: Bez odlaganja zaštititi identitet svjedoka u parničnim postupcima u BiH

svjedok

Nevladina organizacija TRIAL International poziva vlasti u BiH da bez daljnjeg odlaganja usvoje set zakonskih izmjena kako bi se osigurala zaštita identiteta svjedoka u parničnim postupcima u BiH. Trenutni zakonski okvir ne pruža neophodnu zaštitu žrtvama.

Dok su identiteti žrtava zaštićeni u krivičnim postupcima, ovo nije slučaj u parnicama.

Nedostatak ovih odredbi je posebno štetan za preživjele žrtve ratnog seksualnog nasilja koje se suočavaju sa pitanjima sigurnosti, društvenom stigmom i traumom. Štaviše, ovo obeshrabruje mnoge žrtve da zahtjevaju nadoknadu štete u parničnim postupcima, što je ponekad njihova jedina mogućnost za pristup kompenzaciji.

“Usvajanje ovih amandmana nema nikakve implikacije na budžet. S druge strane, ove zakonske izmjene bi definitivno uvele sistemsko rješenje, ne samo za žrtve ratnih zločina, nego i za sve građane koji se nađu u sličnoj situaciji, uključujući žrtve organiziranog kriminala i trgovine ljudima” izjavila je Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL International-a.

Kako bi se osigurale neophodne promjene pravnog okvira, TRIAL International predvodio je ekspertsku radnu grupu koja je izradila amandmane za sve relevantne zakone na državnom, entitetskom i novou Brčko distrikta, koje bi trebalo usvojiti što prije.

Hanušić Bećirović je dodala da su “svi predstavnici relevantnih ministarstava prepoznali značaj izmjena u postojećem pravnom okviru tokom sastanaka održanih ove godine. Verujemo da su takvi stavovi pozitivan znak i da ćemo, uz podršku svih ministarstava, moći vidjeti te promjene u skoroj budućnosti”.

TRIAL International napominje da je zahtjev za odgovarajućim izmjenama i poboljšanim mjerama zaštite svjedoka takođe došao od Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u martu 2017. godine.

Komitet je zatražio od BiH da hitno sprovede neophodne zakonske i praktične mjere koje bi žrtvama torture i seksualnog nasilja obezbijedile efikasne pravne lijekove.