BiH

Iza kulisa svjetske diplomatije

Triler u UN-u: Kako su svjetske sile mijenjale rezoluciju za BiH

03/11/2021
Foto: UN Photo/Evan Schneider

Objavljujemo šta se dešavalo iza kulisa, od 22. oktobra do 2. novembra na relaciji Francuska – SAD - Rusija

U proteklim danima, preciznije od 22. oktobra pa sve do jučer, iza paravana svjetske diplomatije, čija je pozornica sjedište Ujedinjenih nacija u New Yorku, desio se svojevrsni „triler“ kada je riječ o sačinjavanju rezolucije za BiH u kojom se produžava mandat snaga EUFOR-a u našoj zemlji.

Piše: A. DUČIĆ

Prema posljednjim informacijama, velike zemlje, SAD, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, te Rusija, i Kina postigle su „deal“ o tome da se mandat u identičnom tekstu kao i prošli put obnovi EUFOR-u, dok se u rezoluciji neće spominjati ni visoki predstavnik ni OHR. Također, visoki predstavnik Christian Schmidt se neće obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti, no njegov izvještaj uveliko je podijeljen svim članicama.

No, šta se, zapravo, dešavala iza kulisa u proteklim danima. Kako je objavio Security Council Report, Francuska, zemlja koja je zadužena za sačinjavanja nacrta rezolucije o BiH, 22. oktobra sazvala je sastanak Grupe za koordinaciju i izradu nacrta (CDG), koja je odgovorna za izradu odluka Vijeća sigurnosti o BiH. CDG se sastoji od Francuske, Njemačke, Italije, Rusije, Velike Britanije, SAD-a i izabranih članova Vijeća sigurnosti, Estonije, Irske i Norveške. Svaki član predsjedava grupom mjesec dana, rotirajući po abecednom redu. Francuska je bila predsjedavajuća CDG-a u oktobru.

Na sastanku 22. oktobra, Rusija je, ističe se, izrazila podršku EUFOR-u ALTHEA, ali je zahtijevala da nacrt rezolucije o ponovnoj obnovi mandata EUFOR-ovih snaga ne sadrži upućivanje na visokog predstavnika. Također, navodi se da je Rusija zatražila uključivanje paragrafa iz svog vlastitog nacrta rezolucije od 22. jula koji, zanimljivo je, podržava imenovanje visokog predstavnika do jula 2022. godine uz naknadno zatvaranje OHR-a.

Foto: UN Photo/Evan Schneider

Francuska je potom 25. oktobra proslijedila izmijenjeni nacrt teksta koji nije uključivao eksplicitne reference na visokog predstavnika. Međutim, taj nacrt je zadržao reference na prethodne odredbe i rezolucije Vijeća sigurnosti u kojima se spominje Visoki predstavnik.

Nacrt teksta od 25. oktobra nije uključivao traženi paragraf od strane Rusije o zatvaranju OHR-a, već se pominje agenda zatvranja OHR-a 5+2. Što se tiče političke situacije u BiH, u nacrtu teksta je dodan paragraf u kojem se sa zabrinutošću konstatuje politički zastoj i opstrukcija državnih institucija.

Francuska je onda 27. oktobra sazvala jednu rundu pregovora o svom predloženom nacrtu teksta. Tokom sastanka, članovi Vijeća sigurnosti su izrazili jednoglasnu podršku EUFOR-u ALTHEA. Međutim, Kina i Rusija zahtijevale su da se iz nacrta teksta uklone sve eksplicitne i indirektne reference na visokog predstavnika. S druge strane nekoliko drugih članova Vijeća, uključujući Veliku Britaniju i SAD, insistiralo je na zadržavanju pozivanja na visokog predstavnika.

Francuska je onda dostavila revidirani nacrt teksta 28. oktobra koji je trebao biti u statusu „under silence“ do sljedećeg jutra. Revidirani nacrt nastojao je pronaći sredinu, izostavljajući sve direktne i indirektne reference na visokog predstavnika – izostavljajući, također, spisak relevantnih rezolucija u preambularnom dijelu teksta – i agendu 5+2, uz zadržavanje jedne reference na OHR. Zanimljivo, u ovom nacrtu izostavljen je čak i paragraf koji je bio sadržan u prethodnim iteracijama o političkom zastoju i opstrukciji državnih institucija, kao i jezik koji karakteriše polarizirajuće djelovanje i retoriku RS kao izazov za suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet BiH.

Foto: UN Photo/Evan Schneider

Rusija je, pak, 29. oktobra prekinula tu „šutnju“ o nacrtu teksta, a uz podršku Kine, tvrdeći da nacrt ne rješava njene zabrinutosti. Rusija je ponovo insistirala na izostavljanju jedinstvenog pozivanja na OHR. Osim toga, Rusija je navela da Schmidt ne bi trebao izvještavati Vijeće na polugodišnjoj debati.

Prema navodima Security Council Reporta, ovi zahtjevi bili su neprihvatljivi za nekoliko drugih članica. Kao rezultat ovih tenzija, Francuska je naknadno predložila jednostavnu obnovu mandata EUFOR-a ALTHEA u sažetom, pojednostavljenom tekstu koji izbjegava spominjanje visokog predstavnika i OHR-a, o čemu će se glasati upravo danas u Vijeću sigurnosti UN-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.