ŠUMSKA DRUŠTVA KS I ZDK

Troše milione za plate, a posao obavljaju privatne firme

prerada drveta dvoindustrija sječa šume fena

Sječa i izvoz šume, poslovi su koji su u nadležnosti Sarajevo-šuma i trebali bi ih obavljati neki od 419 zaposlenih radnika u ovom preduzeću

“Društvo je osnovano radi gospodarenja državnim šumama koje, sukladno Zakonu o šumama Kantona Sarajevo, ima za cilj očuvanje, zaštitu i bolje korištenje prirodnih staništa i šumskog biodiverziteta. Skrećemo pozornost na to da da je najveći dio ostvarenih poslovnih prihoda za 2021. godinu (74%) utrošen na plaće radnika i troškove angažiranja usluga kooperanata za poslove koji su u nadležnosti Društva, a da je izvršeno samo 7% propisanih poslova biološke reprodukcije šuma. Navedeno ukazuje na to da su resursi usmjereni na pokriće troškova plaća i proizvodnih usluga, a ne na obavljanje poslova iz nadležnosti” ove činjenice navedene su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Sarajevo-šuma za prošlu godinu, piše Žurnal.info.

Dok su iz ovog preduzeća zanemarivali svoj posao, na plate i ostala primanja 419 zaposlenih prošle godine potrošeno je 10.393.090 KM. Kako su im plate bile prioritet na zaštitu šuma i pošumljavanje izdvojeno je tek 96 hiljade maraka.

“Imajući u vidu da je Društvo, sukladno Zakonu o šumama Kantona Sarajevo, utemeljeno radi obavljanja poslova gospodarenja državnim šumama koje imaju za cilj očuvanje, zaštitu i bolje korištenje prirodnih staništa i šumskog biodiverziteta, nismo se uvjerili da su se ovi poslovi obavljali,” naveli su revizori.

Kada radnici na koje je potrošeno više od 10 miliona maraka ne rade poslove u nadležnosti preduzeća, angažuju se privatne firme. Sječa i izvoz šume, poslovi su koji su u nadležnosti Sarajevo-šuma i trebali bi ih obavljati neki od 419 zaposlenih radnika u ovom preduzeću. Umjesto toga ,ovo preduzeće svake godine troši milione na angažovanje privatnih firmi koje će raditi te poslove.

Zašto je to tako ranije su za Žurnal odgovorili iz sindikata ovog preduzeća. Proizvodni radnici zapošljavaju se na određeno vrijeme do tri mjeseca, zatim se prave pauze u njihovom angažmanu preko 60 dana, pa se nakon toga ti radnici ponovo angažuju dok u međuvremenu posao preuzmu privatne firme.

Žurnal je ranije pisao o ovoj praksi Sarajevo-šuma a kao i prethodnih godina najznačajnije poslove ponovo su dobile iste firme- „Olip“ d.o.o. 779.578 KM, „Ajnur drvo“ d.o.o. 476.303 KM i „Rakitnica“ d.o.o. 359.432 KM.

Ni prodaja šumskih drvnih sortimenata nije vršena transparentno i na tržišni način već se pogodovalo određenim kupcima.

“Kupcima su isporučivane veće količine (150.709 m3 ) od ugovorenih (137.466 m3), što znači da sva prodaja šumskih drvnih sortimenata nije vršena javnim oglašavanjem, a za dodatne isporuke nisu primjenjivali uvećane cijene shodno Javnom oglasu”, naveli su revizori.

Više od 80 posto prihoda potrošili na plate i privatne firme

Ni u Šumskom privrednom društvo Zeničko-dobojskog kantona stanje nije ništa bolje. Više od 80 posto ostvarenih prihoda prošle godine potrošili su na plate zaposlenih i angažovanje privatnih firmi da rade poslove zbog kojih je ovo preduzeće i osnovano.

„Imajući u vidu da je Društvo, u skladu sa Zakonom o šumama ZDK, osnovano radi obavljanja poslova gospodarenja državnim šumama, nismo se uvjerili da su se poslovi obavljali, jer nisu izvršeni propisani poslovi iz nadležnosti Društva, a 80,68 posto ostvarenih prihoda usmjereno je na plaće i troškove kooperanata“, naveli su federalni revizori u Finansijskom izvještaju Šumskog privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U decembru prošle godine u ovom preduzeću bilo je zaposleno 845 radnika – 664 na neodređeno i 181 radnik na određeno. Na njihove plaće i ostala primanja potrošeno je 19.592.554 KM.

„Postojeća sistematizacija radnih mjesta datira iz 2012. godine, ona ne predstavlja adekvatan interni akt jer Društvo kontinuirano ne uspijeva obaviti planirane radove eksploatacije šumskih sortimenata i obnove šumskog fonda, iako je popunjenost radnih mjesta u odnosu na sistematizaciju visoka i iznosi 89,9 posto“, naveli su revizori.

Pisali smo u više navrata o problemima zapošljavanja proizvodnih radnika u ovom preduzeću.

Troškovi proizvodnih usluga ovog preduzeća prošle godine iznosili su 7.829.654 KM od čega se većina odnosi na troškove angažovanja privatnih firmi. Tako je Šumsko privredno društvo ZDK privatnim firmama plaćalo usluge koje su sami trebali raditi – poput izvođenja šumsko-uzgojnih radova, usluge rada građevinskih mašina te tekuće održavanje postrojenja, vozila i opreme.

Od 138 postupaka javnih nabavki, koje je ovo preduzeće provelo prošle godine, ukupne vrijednosti od 15.013.235 KM za usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata potrošeno je 11.098.188 KM.

„ Društvo već godinama koristi usluge kooperanata, stvarajući značajne troškove po ovom osnovu. S ciljem racionalizacije i smanjenja troškova Društvo treba povećati angažman vlastite radne snage i resursa u odnosu na angažman kooperanata“, naveli su revizori.

Ni u ovom javnom preduzeću nisu bili zainteresovani ni za druge poslove iz njihove nadležnosti poput pošumljavanja iako im je to zakonska obaveza.