BiH

sud bih

Tužilaštvo traži veću kaznu za bivšeg ministra Sadika Ahmetovića, odbrana oslobađanje

12/10/2021

Prvostepenom presudom Bektiću se oduzima imovinska korist u iznosu od 7.414 konvertibilnih maraka KM, koju je dužan platiti u roku od 30 dana

Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine, Državno tužilaštvo je zatražilo da se Sadiku Ahmetoviću, ranije osuđenom na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, poveća kazna zatvora, dok je njegova Odbrana tražila oslobađanje od optužbi ili ponavljanje postupka.

Tužiteljica Edina Hubjer je, iznoseći žalbene navode, kazala kako ostaje kod pisanog otpravka žalbe kojim traži da se preinači kazna izrečena Sadiku Ahmetoviću.

Ahmetović je prvostepenom presudom Državnog suda osuđen na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te su, kao olakšavajuće okolnosti, u obzir uzeti ranija neosuđivanost, protok vremena od počinjenja krivičnog djela i korektno ponašanje.

“Po mišljenju Tužilaštva, olakšavajuće okolnosti izrečene prvostepenom presudom su precijenjene”, rekla je Hubjer, dodavši kako nijedna od njih ne opravdava minimalnu kaznu od šest mjeseci.

Ona je navela kako bi bilo opravdano od optuženog, koji je u tom periodu obavljao funkciju ministra sigurnosti, očekivati veću savjesnost.

Ahmetović se optužnicom tereti da je kao ministar sigurnosti od kraja 2011. do septembra 2012. godine, kako bi pribavio nezakonitu imovinsku korist Adnanu Bektiću, potpisao s njim četiri ugovora o djelu, da bi stvorio privid da on obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu dokumentacije, prikupljanje podataka, pripremu strateških planova i informacija o stanju sigurnosti u pojedinim oblastima, među kojima su organizovani kriminal, terorizam, javni red i mir, kao i druge poslove iz djelokruga Ministarstva sigurnosti BiH.

Na taj način, prema optužnici, Ahmetović je omogućio Bektiću sticanje nezakonite imovinske koristi prema ugovoru o djelu u iznosu od 12.280 konvertibilnih maraka (KM) i isplatu dnevnica kao vozaču u iznosu 3.400 KM, te je budžet BiH oštećen za ukupni iznos od 15.680 KM.

Senka Nožica, braniteljica optuženog Ahmetovića, navela je kako je u žalbi istaknuto da je potpisivanjem ovakvog ugovora Ministarstvu sigurnosti ušteđeno 55 KM mjesečno, pri čemu je stvarna ušteda i veća s obzirom na brojne druge naknade.

“Ako se od Bektića oduzme razlika između plaće i naknade, dolazi se do zaključka da je Bektić radio za plaću od 800 KM”, kazala je Nožica, dodavši kako se time Bektić diskriminira i stiče utisak da je radio kao vozač u Ministarstvu “na crno”.

Prvostepenom presudom Bektiću se oduzima imovinska korist u iznosu od 7.414 konvertibilnih maraka KM, koju je dužan platiti u roku od 30 dana.

Nožica je rekla kako nije svako postupanje suprotno Krivičnom zakonu BiH, predlažući da se žalba Odbrane usvoji, a Tužilaštva odbije.

Bektićev punomoćnik Dejan Vračić je kazao kako je u pisanom otpravku žalbe naveo više povreda krivičnog postupka, pri čemu smatra da je svaka bitna.

“Želim istaći da je ovo prvi put da moj klijent učestvuje u postupku protiv njega”, rekao je Vračić navodeći kako je odgovor na žalbu Tužilaštva BiH neosnovan i zasnovan na slobodnom tumačenju odredaba Krivičnog zakona.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku o žalbama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.