BiH

pedagoški zavod

U BPK za šest godina 399 učenika manje u srednjim školama

17/07/2021

Naglašeno je da je nastavni proces u školskoj 2020/2021.godini realiziran u specifičnim uvjetima zbog pandemije, uz kombinaciju online modela, skraćene časove i poštivanje higijensko-epidemioloških mjera

U proteklih šest godina broj upisanih učenika u srednje škole na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde manji je za 399 učenika, rečeno je na pres – konferenciji kantonalnog Pedagoškog zavoda.

Po riječima direktora Zavoda Admira Kurtovića, broj učenika u osnovnim i srednjim školama predstavlja izuzetno bitne parametre za ovaj kanton.

Naglasio je da je u osnovnim školama zabilježen dobar kontinuitet broja upisane djece, o čemu svjedoči podatak da je u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim školama samo troje djece manje, u odnosu na period 2014/2015.godine

-Međutim, zabrinjavajući parametar je daleko smanjen broj učenika u srednjim školama gdje smo u školskoj 2014/2015.godini imali 1.184 učenika, a sada imamo 785 što je 399 učenika manje, čime bi se trebali pozabaviti ne samo Pedagočki zavod i ministarstvo obrazovanja, nego generalno vlasti grada i kantona, kako bi sagledali u čemu je problem – smatra Kurtović.

Predstavljena je Analiza realizacije nastavnog procesa u prošloj školskoj godini sa uporednom analizom podataka o broju učenika te uspjehu u učenju i vladanju u proteklih šest godina, a kako je istaknuto, riječ je o redovnoj analizi svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, kako bi se stekao kvalitetan uvid u uvjete rada te planirale naredne aktivnosti.

Naglašeno je da je nastavni proces u školskoj 2020/2021.godini realiziran u specifičnim uvjetima zbog pandemije, uz kombinaciju online modela, skraćene časove i poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Kurtović je napomenuo da su sve škole na kraju školske 2020/2021.godine podnijele izvještaje o realizaciji nastavnog procesa , ukazujući na poteškoće i dajući preporuke za poboljšanje i unaprjeđenje rada. Po njegovim riječima, bez obzira na poteškoće i različite modele organiziranja nastave, nastavni plan i program je u potpunosti realiziran za sve predmete, uz prilagođavanje metoda i oblika rada, a analizom izvještaja o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne godine, može se zaključiti da je nastava u BPK realizirana uspješno.

-Ono što je primjetno u svim školama, nastavničkim vijećima i stručnim službama kao jedan od ključnih problema u realizaciji nastave, isticane su otežavajuće okolnosti i mjere, uz ostalo I o smanjenju časa na 30 minuta. Nastavnicima je bilo stvarno teško da realizuju nastavu, bez obzira u kojem dijelu nastave govorimo kako o redovnom, tako i online modelu i to je nešto što mi izdvajamo kao preporuku da u narednom periodu možda pokušamo da vratimo trajanje časa na 45 minuta, s tim da bi se svakako morale ispoštovati epidemiološke mjere koje nalažu nadležne službe” – kazao je Kurtović.

Na prostoru BPK Goražde osnovni odgoj i obrazovanje se realizira u šest redovnih osnovnih škola, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i u tri srednje škole.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.