BiH

U MUPRS uvode mogućnost pružanja psihološke pomoći

20/10/2018

U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) u narednom periodu djelovat će organizaciona jedinica koja ima zadatak da policijskim službenicima pruža psihološku pomoć i podršku po modelu „Peer-to-peer“.

Ta novina u radu entitetske policije provodi se kroz aktivnosti twining projekta IPA 2012 „Jačanje provođenja zakona“.

Iz MUPRS-a su naveli da se potreba za takvom podrškom u radu policijskih službenika ukazala s obzirom na njihovu svakodnevnu izloženost stresnim situacijama i opasnostima s kojima se suočavaju u obavljanju svojih poslova.

Pripadnici policije se suočavanje sa stradalima u saobraćajnim nezgodama i žrtvama krivičnih djela, među kojima mogu biti i djeca, upotrebom sredstava sile i vatrenog oružja, a suočavaju se i sa stradanjem kolega te sličnim situacijama.

Sve to može da utiče na njihovo mentalno zdravlje i psihološku stabilnost, što je razlog da zatraže pomoć iskusnih kolega, kao i psihologa.

Upravo na tom modelu, pružanja stručne psihološke i profesionalne pomoći, baziran je i rad Tima za pružanje psihološke pomoći i podrške policijskim službenicima MUPRS-a. U okviru ovog tima radit će “policijski povjerenici”, u svakoj policijskoj upravi po jedan, te pet psihologa, a u julu ove godine stupilo je na snagu i uputstvo o radu ovog tima.

„Policijski povjerenik“ je policijski službenik koji je završio odgovarajuće obuke iz oblasti socijalnih vještina i koji uživa ugled i povjerenje u svom kolektivu i među kolegama i koji će, uz podršku i instrukcije psihologa, pružiti psihološku podršku policijskom službeniku ako se za tim ukaže potreba.

Ovakav model pružanja pomoći i podrške policijskim službenicima uveden je po uzoru na rad policijskih agencija u drugim zemljama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.