BiH

Ubuduće elektronskom poštom prijava i odjava mjesta prebivališta

15/07/2015

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

Usvojenim izmjenama, navodi se u obrazloženju zakona, poboljšava se osnovni zakon, uvode u praktičnu primjenu propisi u vezi sa elektronskim potpisom, te preciziraju uslovi za prijavu i odjavu prebivališta radi unapređenja bezbjednosti ličnih dokumenata.

Prema izmjenama ovog zakona, državljani BiH mogu kod nadležnih organa prijaviti, odnosno odjaviti prebivalište ili boravište i adresu stanovanja elektronskim putem, i to bezbjednim elektronskim potpisom ovjerenim kvalifikovanom potvrdom.

Prijedlog ovog zakona je razmatran još u martu prošle godine kada je delegat Halid Genjac predložio Domu zaključak da se “zbog složenosti i značaja kao i nužnosti da se amandmanski otklone nejasnoće pojedinih predloženih odredaba, Prijedlog zakona o izmjenama i dopumana Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH vrati na razmatranje po redovnom postupku”.

Tada, zaključak delegata Halida Genjca nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova, zbog čega je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Nakon što Kolegij nije postigao saglasnost, delegati danas u drugom krugu glasanja nisu prihvatili ovaj prijedlog zaključka, te su se izjašnjavali o predloženom zakonu po hitnom postupku i usvojili ga.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.