BiH

Učenici u BiH dobijaju “šifre” za problematično ponašanje, roditelji negoduju (FOTO)

14/02/2018

Grupa od preko 30 stručnjaka za psihologiju, mentalno zdravlje i razvoj djece, uz podršku Vlade Švicarske i UNICEF-a, kreirala je matricu za rano prepoznavanje rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja kod učenika u Bosni i Hercegovini. Tim stručnjaka izradio je matricu na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Matrica podrazumijeva prevenciju maloljetničkog prestupništva kod pojedinaca koji se nalaze u povećanom riziku.

Predviđena je kao sredstvo da učitelji, nastavnici i profesori pojačanim oprezom i opservacijom primijete naznake rizika, a zatim ih prijave stručnim timovima u zajednici koji bi radili s djecom na rješavanju problema.

Indikatori rizika od maloljetničkog prestupništva rangirani su u osam kategorija, počevši od poteškoća u učenju i ponašanju, pa sve do odnosa sa vršnjacima, nastavnicima i uzajamnog odnosa između djeteta, škole i roditelja.

Sedmi i osmi stepen matrice su internalizirani problemi u ponašanju poput izljeva bijesa i anksioznosti, odnosno društveno neprihvatljivo ponašanje koje kulminira nasiljem i skitnjom te prosjačenjem.

Jedna od spornih tačaka matrice, po mišljenju roditelja, je implementacija koja podrazumijeva unošenje određene “šifre” za svako dijete. Kodovi R-0, R-1 i R-2 odgovarajući su za stepen primjedbi na ponašanje djeteta, gdje R-0 znači da dijete ne pokazuje razlog za zabrinutost, R-1 su umjerena odstupanja, a R-2 značajna odstupanja u odnosu na uobičajeno ponašanje vršnjaka.

Roditelji su u pojedinim slučajevima izrazili zabrinutost zbog “ocjenjivanja” i “stigmatiziranja” djece, jer se odgovorni nisu potrudili objasniti sve aspekte navedenog projekta.

U foto galeriji pogledajte kako izgleda formular koji će učitelji popunjavati i svojevrsno ocjenjivati učenike i njihov stepen rizika od devijantnog ponašanja.

Uskoro se očekuje komentar sa stavovima stručnog osoblja zaduženog za projekat.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.