sps

Ujić: Nikada nije bila bolja kontrola kretanja i boravka stranaca u BiH

sluzba za poslove sa strancima – migranti

– Sigurno je da graničari zbog toga bolje kontrolišu granicu – rekao je Ujić, te ocijenio smatra da će problem migracija biti prisutan i narednih godina

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić tvrdi da su migracije ove godine pod punom kontrolom, kao nikada do sada.

– Nikada nije bila bolja kontrola kretanja i boravka stranaca u BiH. Sve je pod punom kontrolom, i sa aspekta bezbjednosti i svakog drugog što prati ilegalne migracije. Tačno je da je smanjen pritisak i dnevni priliv, jer su otvorene dvije-tri nove balkanske rute – rekao je Ujić.

Riječ je o dvije kopnene rute – preko Rumunije i Mađarske i jednoj morskoj, a Ujić kaže da na situaciju na ovim prostorima posebno utiču te dvije ilegalne kopnene rupe, jer je zbog toga oslabio migrantski pritisak.

– Sigurno je da graničari zbog toga bolje kontrolišu granicu – rekao je Ujić, te ocijenio smatra da će problem migracija biti prisutan i narednih godina.

Najveći pritisak od početka migrantske krize, odnosno negdje od 2018, je u BiH na Unsko-sanskom kantonu gdje je i otvoreno nekoliko prihvatilišta, odnosno privremenih prihvatnih centara za migrante.

Posljednji podaci ukazuju da je u njima smješteno oko 1.000 osoba u centrima “Lipa” i “Borići” na području Bihaću, te “Miral” u Velikoj Kladuši.