Apelaciono vijeće Suda bih

Ukinuta prvostepena presuda Sretku Paviću za ratni zločin

sud bih

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), oštećena je s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branioca optuženog Sretka Pavića, i ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), oštećena je s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu, saopćeno je iz Suda BiH.