BiH

Sarajevo

Uklonjen famozni kiosk u Starom Gradu, nije stavljen u funkciju tri godine

07/11/2021

Trošak nastao postupkom uklanjanja i deponovanja objekta, Općina će potraživati sudskim putem od investitora objekta

Općina Stari Grad Sarajevo je, putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, izvršila demontažu i uklanjanje bespravno postavljenog montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera koji se nalazio u ulici Ćurčiluk mali bb, a čiji je investitor Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Demontirani objekt je deponovan na adekvatnu lokaciju gdje će biti fizički zaštićen od eventualnih oštećenja.

Turistička zajednica KS, kao investitor objekta, ima rok od godinu dana za njegovo preuzimanje. Trošak nastao postupkom uklanjanja i deponovanja objekta, Općina će potraživati sudskim putem od investitora objekta, saopćeno je iz te sarajevske Općine.

Odobrenje o privremenom postavljanju ovog objekta, koje je nadležna općinska služba izdala Turističkoj zajednici KS, isteklo je 25. januara 2021. godine. Turistička zajednica KS nije podnijela novi zahtjev za postavljanje objekta, te je urbanističko-građevinski inspektor, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o inspekciji i Odluci o postavljanju privremenih objekata donio rješenje o uklanjanju.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je u prethodnom periodu u dva navrata tražila produženje roka obećavajući da će objekat biti stavljen u funkciju.

Prvi rok koji im je postavljen bio je 4. septembra, da bi na njihovo insistiranje i obećanja da aktivno rade na iznalaženju rješenja, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić produžio rok za još deset dana. Po isteku tog roka, traženo je novo produženje za još deset dana, te im se izašlo u susret i rok produžen sve do 31.oktobra.

Turistička zajednica KS nije ispoštovala nijedan postavljeni rok, niti dogovor. Osim toga, objekt nije stavljen u fukciju već tri godine.

Demontaža i uklanjanje završeni su jučer 6. novembra 2021. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.