BiH

Ulična akcija za prava manjina Banja Luka (FOTO)

19/07/2016

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH KOMA u uličnoj akciji organizovanoj ispred Robne kuće Boska u Banjoj Luci ukazala je na činjenicu da prava manjina u Izbornom zakonu još uvijek nisu riješena.

Kroz pomalo satiričan pristup pokušalo se pokazati da manje nije uvijek manjina i da manjine ne predstavljaju manje vrijedan segment društva. Stoga se akcija i odvijala pod sloganom istoimene kampanje: „Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE“.

Neriješeno pitanje položaja i prava nacionalnih manjina i ostalih u Izbornom zakonu, odnosno nemogućnost izbora predstavnika nacionalnih manjina na više nivoe zakonodavne vlasti, glavna je tema kampanje javnog zagovaranja Koalicije marginalizovanih grupa KOMA, koju provode Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) uz podršku USAID-a.

Koalicija broji 78 članica iz cijele BiH i svojim aktivnostima pokušava promijeniti položaj marginalizovanih grupa u BiH u sklopu „Programa održivosti civilnog društva za sektor Ljudska prava marginalizovanih grupa“.

Članovi banjalučkog udruženja „Zajedno“ izrazili su svoje zadovoljstvo činjenicom da se marginaliziranim grupama počinje posvećivati više pažnje i kazali kako vjeruju da ovakve akcije mogu, ne samo pomoći marginaliziranim grupama, nego i podići svijest građana da su članovi marginaliziranih grupa tu, blizu njih, svaki dan i da ne smiju biti nevidljivi.

Gordana Šekarić iz Udruženja „UDAS“ Banja Luka smatra da se pitanje problema manjina mora što prije riješiti kroz izmjene različitih bh. zakona i da je krajnje vrijeme da se manjine prestanu promatrati samo kroz nacionalnu prizmu.

Pitanje manjina je mnogo šire od nacionalnog, ne smiju se zanemariti različite socijalne kategorije, kao ni invalidi. Približavaju nam se izbori i nisam primijetila da je bilo koja politička partija dala prijedlog kojim bi se ekonomska, ljudska, nacionalna i socijalna prava manjina povećala ili unaprijedila, zaključila je Šekarić.

Akcije je podržao i Danijel Karalić, poznati banjalučki saksofonista i voditelj kulinarske emisije „Jest dobro jest“.


O aktivnostima KOMA-e:

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ je multisektorska koalicija koja broji 78 članica iz svih dijelova BiH.

Brojnim aktivnostima pokušava skrenuti pažnju javnosti na položaj marginalizovanih grupa u BiH, prije svega na njihov socijalni i ekonomski status. Uz podršku USAID-a provodi četiri kampanje javnog zagovaranja u periodu 2014 – 2018. godine od čega se prve dvije odnose na provođenje instrumenata zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti uspostavljanjem minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti kao i na pronalaženje mogućnosti za obezbjeđivanje servisa u lokalnoj zajednici umjesto trenutnih sistemskih rješenja institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom.

Druge dvije kampanje tretiraju socijalno poduzetništvo i izborna prava manjina. Ove aktivnosti realizuju se u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe kojeg implementiraju FSU u BiH i IBHI, a koji su i sekretarijat Koalicije KOMA.

Komentari