BiH

Sarajevo

Uređenje parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića

17/07/2020

Trenutno su u toku radovi na uklanjanju starog oštećenog zida, te radovi na betoniranju dijelova novog zida na koji će biti položen kamen

Tokom prošle sedmice radnici građevinske firme “Sela” započeli su radove na uređenju kamene ograde oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića u centru Sarajeva.

Finansijer projekta je Općina Centar Sarajevo koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 45.185 KM, dok je za nadzor zadužena firma “Energoinvest” d.d. Sarajevo. Glavni projekat je uradila projektantska firma “Saraj inženjering” iz Sarajeva.

Nosilac projekta je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

– Budući da je korijenje velikih stabala platana, koja su pod zaštitom, na nekoliko mjesta oštetilo kameni zid, te je u Ulici Branislava Đurđeva podiglo i trotoar donesena je odluka da se krene u realizaciju projekta uređenja kamene ograde. Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kao i Šumarski fakultet iz Sarajeva su nam dali svoju saglasnost na ponuđeni glavni projekat rekonstrukcije i sanacije obodnog kamenog zida oko ovog parka i sa njihovim stručnim službama je usvojeno projektno rješenje koje predviđa demontažu kamenog zida prema ulicama Branislava Đurđeva i Musala, te dijelova zida prema Mis Irbinoj ulici – objasnili su iz Službe.

Naglasili su da je “kako bi sačuvali platane u sadašnjem stanju planirano pomjeranje postojećeg kamenog zida”.

– Novi zid će činit stari neoštećeni kamen u kombinaciji sa novim kamenom hreše koji će biti u svemu po uzoru na stari kamen. Planirane su i dodatne intervencije u smislu ojačanja novog kamenog zida – pojasnili su iz Službe.

Trenutno su u toku radovi na uklanjanju starog oštećenog zida, te radovi na betoniranju dijelova novog zida na koji će biti položen kamen.

– Višak materijala i otpada svakodnevno odvozimo. Završetak ovog projekta će najviše zavisiti od vremenskih prilika te od kompleksnosti radova koji se moraju izvoditi ručno kako se ne bi oštetilo korijenje platana koji ostaju u svom postojećem stanju, kako je predviđeno pomenutim projektom – istakli su iz građevinske firme “Sela”, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.