BiH

potpisan sporazum

USAID podržava digitalizaciju Kantona Sarajevo

25/05/2022

Kanton Sarajevo će tokom ove godine predstaviti digitalnu platformu koja će omogućiti podnošenje prijava putem online platformi

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) podržat će Vladu Kantona Sarajevo u procesu digitalizacije upravljanja subvencijama i bespovratnim sredstvima koja su dodijeljena građanima i privatnom sektoru za ekonomski i društveni razvoj.

Ova USAID-ova podška ozvaničena je jučerašnjim potpisivanjem Sporazuma sa Kantonom Sarajevo.

Po završetku intenzivnog programa obuke zaposlenika nadležnih ministarstava u Kantonu Sarajevo, kojim je obuhvaćeno upravljanje javnim finansijama kroz programski budžet i postavljanje indikatora performansi, USAID-ov Projekt reforme finansijskog sektora (FINRA) podržat će bolje upravljanje pomoći namijenjene domaćinstvima, nevladinom i privatnom sektoru u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz USAID-a.

– Pomažući Kantonu Sarajevo da unaprijedi svoje mogućnosti korištenja e-uprave, ova bespovratna sredstva će značajno pojednostaviti procedure za građane i poslovne subjekte u Kantonu Sarajevo u procesu prijave na pozive za podršku povećanja zaposlenosti i prihoda u domaćinstvima u Kantonu, poboljšavajući, istovremeno, transparentnost trošenja javnih sredstava – rekla je direktorica Misije USAID-a Courtney Chubb.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić naglašava da će uz USAID-ovu podrškubiti omogućena online prijava i podnošenje programa za subvencioniranje i bespovratna sredstva, koja dodjeljuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

– Kada se Zakon o e-potpisu u BiH počne primjenjivati u potpunosti, cijeli proces će se odvijati online. Danas smo načinili prvi korak – kazao je Delić.

Kanton Sarajevo na godišnjem nivou objavi najmanje dvadesetak javnih poziva za prijavu po programima za subvencioniranje, dodjelu bespovratnih sredstava i drugih oblika pomoći u svrhu podrške zapošljavanju, ostvarivanju prihoda i društvenih usluga u nevladinom sektoru. Ti javni pozivi oduzimaju značajno vrijeme i resurse svih podnosilaca prijava, pri čemu moraju pribaviti različite licence, dozvole i potvrde u originalnom ili u obliku ovjerenih primjeraka kako bi dokazali da ispunjavaju uslove za prijavu.

Isto tako, nadležne službe Kantona Sarajevo moraju provjeriti valjanost svih podnesenih dokumenata i kriterija prihvatljivosti prije procjene same prijave. Trenutno se veći dio toga mora obaviti lično, a podrazumijeva razmjenu štampane dokumentacije. Pored neučinkovitog utroška vremena i resursa – što dodatno obeshrabruje kvalifikovane podnosioce prijava – proces je nedovoljno transparentan i podložan korupciji.

Kanton Sarajevo će tijekom ove godine predstaviti digitalnu platformu koja će omogućiti podnošenje prijava putem online platformi. Softver će se elektronskim putem povezati s bazama podataka nadležnih javnih ustanova čime će podnosiocima biti omogućeno dokazivanje statusa, a Vladi Kantona potvrda njihove prihvatljivosti. USAID dodjeljuje bespovratna sredstva Kantonu kako bi sufinansirali razvoj i preuzimanje digitalnog sistema.

Za provedbu je zaduženo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Imenovana je međuresorna radna grupa, koja će pripremiti preduslove za digitalizaciju, uključujući izmjene i dopune podzakonskih akata, definiranje i pojednostavljivanje standardnih operativnih procedura i povezivanje s drugim sistemima upravljanja dokumentacijom i bazama podataka. Predviđeno je da nova platforma bude kreirana i spremna za rad do kraja trećeg kvartala ove godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.