BiH

Sloboda izražavanja

Ustavni sud BiH presudio u korist osobe koja je Dodika na satiričan način predstavila kao Hitlera

12/11/2020

Sud u Bijeljini kaznio Zdenka Baju jer je ovaj na fotografiji prikazao Dodika kako izdaje naredbe, dok mu Lukač i drugi govore “Da, moj fireru”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je zanimljivu presudu prema kojoj je ocijenio da je Osnovni sud u Bijeljini time što je 23. novembra 2018. proglasio krivim Zdenka Baju radi satiričnog sadržaja na račun Milorada Dodika i vrha RS-a prekršio njegovo pravo na slobodu izražavanja iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Piše: A. DUČIĆ

Naime, Osnovni sud u Bijeljini kaznio je Baju novčanom kaznom od 300 KM jer je ovaj na svom blogu na internetu objavio sliku na kojoj je prikazao Dodika, tadašnjeg predsjednika RS na način da djeluje kao Hitler koji izdaje direktive, a ministra MUP-a RS Dragana Lukača i načelnika PU Prijedor Dalibora Ivanića kao nacističke starješine koji salutiraju riječima: „Da, moj Fireru“. Sud u Bijeljini se smatrao je da je bajo počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru.

Međutim, Ustavni sud zaključuje da je prekršeno njegovo pravo iz člana II/3.h Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije zato što redovni sudovi svojim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih, jer su spornu rečenicu „Yes my Führer“ analizirali odvojeno i izvan konteksta, doslovno je tumačeći kao „nacističko obraćanje“ a ne kao satirično izražavanje kojim je apelant izrazio svoj stav (mišljenje) o stranačkoj poslušnosti.

– Ustavni sud iz sporne fotografije zapaža da se radi o autentičnoj fotografiji na kojoj se nalazi Milorad Dodik, u to vrijeme predsjednik entiteta RS, kako su to utvrdili redovni sudovi, te više njegovih saradnika i stranačkih kolega, od kojih je dvoje Osnovni sud identifikovao (ministar MUP-a RS Dragan Lukač i načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić). Ustavni sud zapaža da na samoj fotografiji nisu vršene nikakve „intervencije“ na osobama koje se nalaze na fotografiji, osim što je na fotografiji, u maniru stripa, dodat tekst kojim se Milorad Dodik obraća stranačkim kolegama: „Mene i SNSD niko ne smije dovoditi u vezu sa aferama, pljačkama ni ubistvima u koje smo umiješani“ i „Crnu knjigu svakodnevno ažurirati“, a na citirano obraćanje dvojica stranačkih kolega (koje je Osnovni sud identifikovao) odgovaraju: „Yes my Führer“. 36.

Imajući u vidu opis sporne fotografije iz prethodne tačke ove odluke Ustavni sud ne može prihvatiti ni obrazloženje redovnih sudova da se u konkretnom slučaju radi „o nacističkom obraćanju“ na način na koji to želi da prikažu redovni sudovi. Čak i da se radi o „nacističkom obraćanju“ ili pak aluzijama na „nacističko obraćanje“ Ustavni sud podsjeća na stav Evropskog suda da su opšte uvredljivi izrazi „idiot“ i „fašista“ prihvatljiva kritika u određenim okolnostima, navodi se u obrazloženju Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud također zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu „Yes my Führer“ doslovno protumačili kao „nacističko obraćanje“, iako bi se prema ocjeni Ustavnog suda prije moglo govoriti o satiričnom izražavanju kojim je apelant želio da izrazi stav o stranačkom podaništvu odnosno poslušnosti između stranačkih istomišljenika. Ovakva vrsta satiričnog izražavanja zaštićena je članom 10 Evropske konvencije (i) u ovom slučaju, po mišljenju Ustavnog suda, pravo apelanta na slobodu izražavanja prevagnulo je u odnosu na suprotstavljeno pravo drugih.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.