BiH

na prijedlor predsjedništva bih

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH podržala budžet

06/07/2021

Predsjedništvo BiH je zaključkom također zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH

Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdili su danas usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom kada je u pitanju Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu kojeg je predložilo Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH je zaključkom također zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH.

Vijeće ministara BiH je krajem marta utvrdilo Nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,87 milijardi KM što je za oko tri posto više u odnosu na prethodnu godinu. Za servisiranje vanjskog duga BiH budžetom je predviđeno gotovo 844 miliona KM, ili pet posto više nego 2020. godine.

Budžetom je predviđeno 21,7 miliona KM za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara BiH posebnim će odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Inače državne institucije funkcioniraju na osnovu Odluke o privremenom finansiranju za treći kvartal ove godine koja je donesena jer ovogodišnji budžet još nije usvojen, a kojeg sada trebaju potvrditi oba doma Parlamentarne skupštine BiH da bi stupio na snagu.

Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu utvrdili danas usglašenost s Ustavom i pravnim sistemom niti podržali principe izmjena Izbornog zakona BiH koje je predložio Klub Socijaldemokratske partije (SDP).

Predlagači su naveli da se izmjene tiču snižavanja izbornog praga unutar liste sa 20 na 10 posto uz obrazloženje da bi se time poštovala volja glasača.

Pred članovima je bila i druga izmjena Izbornog zakona koju je predložio poslanik DNS-a Nenad Nešić, a članovi Komisije utvrdili su usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, ali nisu podržali principe predloženog zakonskog rješenja.

Namjera predlagača bila je onemogućiti trgovinu mandatima nakon izbornog ciklusa te bi omogućio da mandati pripadaju političkim partijama na čijim su listama osvojeni.

Nešić je upozorio da je posebno u Narodnoj skupštini Republike Srpske prisutna pojava da oni koji osvoje mandat na politici i programu jedne stranke završe u nekoj drugoj ili osnuju novu stranku, a svima koji smatraju da mandat mogu osvojiti bez političke stranke ostaje mogućnost da se kandidiraju kao nezavisni kandidati.

Na početku sjednice problematizirano je uopće predlaganje izmjena tog zakona imajući u vidu da je formirana Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH koja bi trebala razmatrati sve prijedloge, a na to je podsjetio član Komisije Nebojša Radmanović (SNSD).

Predsjedavajuća i članica Komisije Alma Čolo (SDA) i Borjana Krišto (HDZ) kazale su da razumiju zašto je ovo predloženo te podsjetile da je to pitanje razmatrano i na sjednici Interresorne radne grupe.

Čolo je naglasila da se radi o detaljnom pitanju, ali i da se Venecijanska komisija, tijelo Vijeće Evrope, protivi takvim prijedlozima te bi ih trebalo temeljitije razmatrati.

Članovi Komisije podržali su danas izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se tiču preciziranja krivičnog djela govora mržnje u drugoj komisijskoj fazi, a predložio ga je dopredsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić (samostalni poslanik).

Zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine za onoga ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, online medija ili društvene mreže, na javnom skupu ili javnom mjestu ili na drugi način javno poziva, izaziva ili podstiče ili učini dostupnim javnosti letke, slike ili neke druge materijale ili sadržaje kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema pojedincu ili grupi ljudi zbog njihove nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, jezika, boje kože, spola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili drugih osobina.

Također, ko počini ovakvo krivično djelo prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika ili vjerskih objekata, spomen-obilježja ili grobova, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

Kazna zatvora od jedne do 10 godina propisana je za onoga ko takvo krivično djelo učini zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja.

U drugoj komisijskoj fazi podržan je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Utvrđena je danas usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom za Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH kojim se predviđa obavezu obračunavanja akciza po preuzimanju robe za duhanske proizvode.

Bez rasprave usvojen je danas i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.