BiH

Od pet razmatranih

Ustavnopravna komisija samo za jedan zakon utvrdila usklađenost s Ustavom

31/08/2020

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH nisu jasno definirane vrste i karakteristike proizvoda koje moraju imati označen rok trajanja.

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je, od pet zakona koje je razmatrala, a čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta, samo za jedan utvrdila usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Radi se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kojim se jasnije definira način označavanja cijena u maloprodaji.

Kako je navedeno u obrazloženju predloženog zakona, sadašnje odredbe zakona različito se tumače u pojedinim kantonima i gradovima te upućuju na neusklađenost po pitanju predmeta isticanja cijene proizvoda.

Stoga je, dodaje se, intencija takva da potrošač ne dolazi u zabunu po pitanju cijene prilikom odabira proizvoda. Dakle, ako je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Problem se javlja i prilikom isticanja deklaracije na artiklima na koje, zbog dimenzije proizvoda, nije moguće zalijepiti. Predloženim izmjenama i dopunama jasnije se definira način lijepljenja deklaracije u slučaju kada, zbog dimenzija i gramaže samog proizvoda, nije pogodno lijepljenje deklaracije na proizvod.

Također, u izmjenama i dopunama propisuje se da se deklaracije ne stavljaju na uzorak (tester) proizvoda koji nemaju prodajni karakter.

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH nisu jasno definirane vrste i karakteristike proizvoda koje moraju imati označen rok trajanja.

Predloženim izmjenama i dopunama, stavovi zakona u kojima se govori o vrsti i karakteristikama proizvoda koje moraju imati označen rok trajanja usklađuju se s uredbom Evropske unije.

Ustavnopravna komisija nije utvrdila usklađenost sa ustavom i pravnim sistemom BiH za: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama BiH za borbu protiv pandemije COVID-19, te za Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama BiH usljed pandemije COVID-19, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Prijedlogom zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama BiH usljed pandemije COVID-19, između ostalog, predviđeno je da se u institucijama BiH zabrani korištenje sredstava za troškove reprezentacije do kraja ove godine, da se ukine pravo na regres, jubilarne nagrade, te naknade za obrazovanje i stručno usavršavanje tokom 2020.

Prijedlogom zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama BiH za borbu protiv pandemije COVID-19 definirano je da tokom ove godine izdvajaju 20 odsto od plate u poseban fond za borbu protiv koronavirusa.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.