BiH

Utvrđen nacrt Statuta Univerziteta u Sarajevu

24/01/2018

Senat Univerziteta u Sarajevu je na četvrtoj tematskoj sjednici koja je održana danas utvrdio nacrt Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Javna rasprava održat će se na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu počevši od 25. januara i trajat će trideset dana.

Nakon provedene javne rasprave, Komisija za izradu prednacrta tog akta će sačiniti prijedlog teksta koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u javnoj raspravi, te će prijedlog Statuta Univerziteta u Sarajevu biti proslijeđen Senatu Univerziteta u Sarajevu na odlučivanje.

Na sjednici, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o razrješenju prof. dr. Izeta Rađe, prorektora za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, na osnovu podnesene ostavke.

Na prijedlog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o izboru dr. Dženane Husremović, vanredne profesorice Filozofskog fakulteta, za prorektoricu za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

Mandat prorektorice za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prati mandat rektora Univerziteta u Sarajevu i počinje od 1. februara a traje do 30. septembra 2020. godine, saopćeno je iz tog univerziteta.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.