BiH

Agencija za vodno područje Save

Uzimaju vam 0,5 posto od plaće za vodne naknade? Evo kako upravljaju tim novcem

05/10/2022

U 2021. godini Agencija za vodno područje Save prikupila je po osnovu svih vodnih naknada ukupno 43.580.904 KM. Naknade za regres isplaćene iznad dozvoljenog iznosa

Agencija za vodno područje Save nije baš domaćinski i potpuno u skladu sa zakonom upravljala milionima prikupljenim po osnovu vodnih naknada koje se zaposlenim građanima u FBiH odbijaju od plaća. Ustanovili su to federalni revizori u najnovijem izvještaju o radu ove agencije za 2021. godinu.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Da podsjetimo, primjena aktuelnog Zakona o vodama FBiH počela je 1. januara 2008. godine osnivanjem agencija za vodna područja. Zakonom je definisana i obaveza plaćanja vodnih naknada iz kojih se uglavnom finansiraju navedene Agencije. Opću vodnu naknadu plaćaju svi zaposleni radnici u FBiH koja iznosi 0,5 posto od iznosa neto plaće. Posebne vodne naknade plaćaju pravna lica za korištenje površinskih i podzemnih voda, za korištenje vode za proizvodnju električne energije, za zaštitu voda kao i za vađenje materijala iz vodotoka.

Mada posebne vodne naknade plaćaju pravna lice, svakako ih plaćaju građani preko cijene električne energije, građevinskog materijala, transporta roba, vode i drugih proizvoda i usluga.

Kantonalni trezori su Agenciji u 2021. godini na račun doznačili prihode od vodnih naknada Agencije u ukupnom iznosu od 16.940.272 KM, od čega: Sarajevski kanton (5.722.272 KM), Tuzlanski kanton (4.483.194 KM), Zeničko-dobojski kanton (3.163.796 KM), Srednjobosanski kanton (1.691.838 KM), Unsko-sanski kanton (1.285.482 KM), Bosansko-podrinjski kanton (296.742 KM), Posavski kanton (270.539 KM) i Kanton 10 (Općina Drvar 26.410 KM).

Na traženje Agencije, Federalno ministarstvo finansija je dostavilo podatke o svim prikupljenim prihodima od vodnih naknada na depozitnim računima kantona prije njihove raspodjele u kojem je konstatovano da je na vodnom području Agencije u 2021. godini po osnovu svih vodnih naknada ukupno prikupljeno 43.580.904 KM.

Međutim, revizori su u obavljenoj reviziji za 2018. godinu konstatovali da zbog nepripremljenosti projekata, odnosno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa dolazi do neefikasnosti korištenja sredstava i dali odgovarajuću preporuku po kojoj je djelimično postupljeno.

Također, ustanovili su da je naknada za regres za godišnji odmor isplaćena u 2021. godini iznad neoporezivog iznosa za 82.719 KM, što nije primjereno s obzirom na to da se Agencija finansira iz javnih sredstava.

– Imajući u vidu da se Agencija finansira iz javnih prihoda, i da su naknade za regres isplaćene u neto iznosima koji su značajno veći od zakonski utvrđenih neoporezivih iznosa naknade za regres, u dostavljenom Pismu rukovodstvu nakon obavljene prethodne revizije dali smo preporuku da se preispitaju odredbe Pravilnika o radu u dijelu koji reguliše ovo pitanje. Postupajući po preporuci Ureda, Upravni odbor je u martu 2022. godine donio Izmjenu Pravilnika o radu kojim je definisao da radnici imaju pravo na regres u visini od 70% prosječene plaće u Agenciji ostvarene u prethodna tri mjeseca prije isplate regresa, što je i dalje definirano u iznosima koji su veći od zakonski utvrđenih neoporezivih iznosa naknade za regres – konstatovano je u izvještaju.

Dalje su naveli da je Agencija u 2021. godini za provođenje mjera kojima se ostvaruje upravljanje vodama realizovala sredstva u iznosu od 11.420.119 KM, što predstavlja 74% planiranih sredstava za te namjene. Navedeno je jednim dijelom posljedica načina rada, odnosno provedbe ugovorenih aktivnosti općinskih organa na čijem području se izvode radovi, zbog čega nisu u potpunosti ostvareni očekivani efekti na zaštiti od voda, što nije u skladu sa članom 2. Zakona o vodama i članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.