BiH

Vlada FBiH

Vanjski dug Federacije BiH preko 4,7 milijardi KM

28/01/2019

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o završenim aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, upoznala s Kvartalnim izvještajem o dugu Q4/2018. i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga objavi na svojoj web stranici. Ovaj dokument bit će proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju IV kvartala 2018. godine iznosi 4.702.740.083 KM ili 2.754.083.087 američkih dolara. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 115.185.594 KM odnosno za 2,39 posto.

Planirano servisiranje vanjskog duga za IV kvartal iznosilo je 182.550.306,92 KM, dok je realizacija u odnosu na plan bila veća za 16,42 posto jer je tranša četvrtog Stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom koja dospijeva početkom januara 2019., isplaćena u 2018. godini u iznosu 29.061.481,89 KM.

Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.12.2018. godine iznosio je 704.665.718 (412.675.994 USD) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 37.171.653 KM ili 5,01 posto. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na dan 31.12.2018. godine iznosi 5.407.405.801 KM ili 3.166.759.080 USD i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152.357.247 KM (2,74 posto).

Obzirom da je cjelokupan unutrašnji dug denominiran u konvertibilnim markama njegov iznos na kraju 2018. godine je manji od unutrašnjeg duga sa kraj 2017. godine za 192,81 KM odnosno 22,26 posto.

Ukupan dug na kraju 2018. godine nominalno je manji od ukupnog duga na kraju 2017. godine za 229,44 miliona KM. Stvarno smanjenje duga, bez uticaja promjene deviznih kurseva, iznosi 440,8 miliona KM.

Federalna vlada utvrdila je svoj Program rada za 2019. godinu, u kojem su kao prioriteti utvrđeni intenziviranje privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine.

Među prioritetima je i saradnja s drugim nivoima vlasti u BiH, u radu na evroatlanskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema, koji će FBiH učiniti konkurentnijom. U ovoj godini Vlada FBiH planira usvojiti 95 zakona, koji su svi pojedinačno navedeni, 4 uredbe, 12 odluka, 35 pravilnika, 6 strategija, 11 ostalih akata (uputstva, budžet, programi, planovi, metodlogije, naredbe, i slično).

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije BiH za 2019. godinu. S ciljem osiguranja sredstava za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, u fond solidarnosti će u 2019. godini, biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Usvojen je Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period 2019.-2021. godina koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj period i predstavlja jedini opsežni dokument o kojem se raspravlja na komitetima Europskog vijeća pred višim službenicima ministarstava zemalja članica do nivoa pomoćnika ministara.

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o završenim aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala FBiH.

Generalni sekretarijat je zadužen da pohrani izvještaje o dubinskom snimanju, a kako je danas zaključeno, Vlada FBiH će, obzirom na tajnost podataka, održati posebnu tematsku sjednicu posvećenu rezultatima dubinske analize izvršene u dva federalna telekom operatera.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.