BiH

Vijeće ministara BiH o izmjeni Zakona o Javnom RTV sistemu BiH

28/01/2016

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.

Predloženom izmjenom predviđa se da RTV taksu naplaćuju operatori TELEKOM-a, zaključno do 30.06.2016. godine.

Trebao bi biti razmatran i Programa ekonomskih reformi za period 2016 – 2018. godine, kao i Akcioni plan srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2016 – 2018. godina i Pregled zakona, drugih propisa i razvojno-investicionih projekata/programa, čiji je predlagač Direkcija za ekonomsko planiranje.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe: Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar-novembar 2015. godine, kao i Izvještaj o provođenju Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma za školsku 2014/2015. godinu.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o višegodišnjem kapitalnom ulaganju „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine“ iz sredstava budžeta institucija BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.