BiH

Vijeće ministara BiH: Unaprijediti zaštitu potrošača

15/07/2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas Odluku o usvajanju Strateškog razvojnog plana Agencije za nadzor nad tržištem BiH do 2016. godine radi daljnje zaštite potrošača od rizika koje potrošački neprehrambeni proizvodi mogu izazvati za njihovo zdravlje i sigurnost, uz istovremeno promoviranje poštene tržišne konkurencije.

Strateški plan predviđa paket mjera za jačanje nadzora nad tržištem u BiH te razvijanje i jačanje saradnje s organima uprave u BiH, podizanje svijesti o sigurnosti proizvoda i kontinuiranu međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, VMBiH prihvatilo je danas na sjednici Međunarodnu energetsku povelju, s ciljem uspostavljanja pravnog okvira za promoviranje dugoročne saradnje u oblasti energije i stvaranju povoljne klime za rad poduzeća i za priliv novih investicija.

Prihvatanjem ove povelje Bosna i Hercegovina želi doprinijeti unapređenju energetskog razvoja, sigurnosti snabdijevanja energijom, efikasnosti njene proizvodnje, transporta, distribucije i njenog korištenja uz očuvanje okoliša.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Međunarodnu energetsku povelju Predsjedništvu BiH uz prijedlog da se za potpisnika odredi ministar Mirko Šarović.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, utvrdilo je Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne prometne politike BiH za period od 2015. do 2030. godine, kojom se želi stvoriti ekonomičan i efikasan prometni sistem usklađen sa standardima Evropske unije (EU) i pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Na ovaj način bit će otvorena vrata za finansiranje izgradnje infrastrukturalnih projekata iz Evropske unije, koja je odvojila jednu milijardu eura za sljedećih pet godina za infrastrukturalno povezivanje regije zapadnog Balkana u sklopu „connectivity agenda-e“ pokrenute na samitu lidera zemalja zapadnog Balkana u Berlinu prošle godine.

Već ove godine Bosna i Hercegovina će moći aplicirati za fondove iz prvih 100 miliona eura iz IPA II fondova, zajedno s povoljnim kreditima iz evropskih finansijkih institucija. Lista projekata uključuje nastavak izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc, Autoputa 2a (Gradiška – Banjaluka – Donji Vakuf – Lašva i povezivanje na Koridor Vc), Luke na rijeci Savi (Brčko i Šamac) te proširenje i modernizacija sarajevskog aerodroma. Kao prioritetni projekti izdvojeni su mostovi na rijeci Savi u Gradišci i Svilaju.

Usvajanjem Okvira prometne politike, koju će pratiti izrada strategije i akcionog plana prometa BiH, Vijeće ministara želi unaprijediti sigurnost u prometu kako bi se postigla efektivnost prometnih usluga za građane i omogućili ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine, a razvoj prometnog sistema zasnovao na tržišnim principima i konkurenciji.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog odluke Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.