BiH

Za kulturu, sport, inovatorstvo i projekte EU više od četiri miliona KM

15/07/2015

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o kriterijima za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH“, kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija”, kriterijima za “Sufinansiranje projekata u oblasti Međunarodne kulturne saradnje”, kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti “Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH” i kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU – FP7” za 2015. godinu.

Odlukom o kriterijima za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.197.000 KM. Sredstva će biti dodjeljivana za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture putem javnog konkursa i u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom. Pravo na podnošenje projekata imat će institucije kulture u BiH koji djeluju neprofitno.

Grant vrijedan 952.000 KM namijenjen je sufinansiranju sportskih manifestacija za 2015. godinu u skladu s javnim konkursom i Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija”.

Od ovog iznosa 15.000 KM izdvojeno je za dodjelu Državne nagrade za sport BiH za 2015. godinu, dok će preostalih 937.000 KM, putem javnog poziva, biti raspoređeno Olimpijskom i Paraolimpijskom komitetu BiH, sportskim savezima i sportskim savezima invalidnih lica na nivou BiH i entiteta, sportskim klubovima u BiH i drugim organizacijama s isključivom sportskom djelatnošću.

Za sufinansiranje projekata u oblasti “Međunarodna kulturna saradnja za 2015. godinu planirano je 440.000 KM. Na javni konkurs mogu se prijaviti projekti promocije i afirmacije kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Sredstva u iznosu od 117.000 KM u budžetu Ministarstva civilnih poslova, bit će dodjeljivana putem javnog konkursa za sufinansiranju projekata iz oblasti tehničke kulture i inovatorstva i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom za sufinansiranje projekata u oblasti “Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2015. godinu.

Za grant “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU FP 7“ za 2015. godinu ukupno je planirano 444.000 KM.

Od toga je 404.000 KM namijenjeno za projekte kandidirane putem javnog konkursa, za sufinansiranje projekata prijavljenih za “FP7“, “HORIZONT 2020“, “COST“ i “EUREKA“ za 2015. godinu, dok je 40.000 KM odobreno Ministarstvu civilnih poslova za aktivnosti povećanja stepena uspješnosti za učešće u programu Evropske unije za nauku i istraživanje “HORIZONT 2020“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.