BiH

danas sjednica

Vijeće ministara o Nacrtu okvirnog budžeta institucija BiH za tri godine

16/12/2020

Vijeće ministara trebao bi da raspravlja i o prijedlogu odluke o imenovanju članova zajedničkih komisija i članova Pregovaračkog tima za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

Vijeće ministara danas bi trebao da razmatra Nacrt okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2021. do 2023. godine.

Pred ministrima bi se trebao naći i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za devet mjeseci ove godine, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora, objavljeno je na zvaničnoj stranici ove institucije.

Vijeće ministara trebao bi da raspravlja i o prijedlogu odluke o imenovanju članova zajedničkih komisija i članova Pregovaračkog tima za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Ministri bi trebali da razmatraju i prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina, kao i informaciju sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

Na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara, trebalo bi da se raspravlja i o prijedlogu odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva BiH”, na prijedlog Ministarstva pravde BiH.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 sati.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.